Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Vysokorychlostní tratě (VRT)

ARI je propagátorem kvalitního řešení světové úrovně pro návrh a výstavbu vysokorychlostní železnice v České republice tak, aby přispěla k ekonomickému růstu země.

Budoucí trendy na železnici do roku 2050 a dál – prof. Andrew McNaughton

Vzhledem k faktu, že základy naší dnešní železnice byly položeny dávno před sto lety, vnímáme potřebu iniciovat diskuzi o jejím dalším dlouhodobém rozvoji. S příchodem technologických změn, nových požadavků na cestování a nových evropských strategií, je důležité vést otevřenou debatu o podobě našich vizí.

ARI si nechala vypracovat koncepční dokument o budoucích trendech, které budou formovat železnici nejen v České republice. Autorem je profesor Andrew McNaughton, bývalý ředitel britské HS2 (High Speed Two) a předseda dozorčí rady společnosti Network Rail (High Speed) Ltd, která provozuje infrastrukturu a zajišťuje správu železniční trati HS1 spojující Londýn s kontinentální Evropou. ARI s profesorem Naughtonem dlouhodobě spolupracuje, působí také v roli strategického poradce Správy železnic pro přípravu vysokorychlostních tratí a rychlých spojení.

Dozvíte se, jak budoucí vývoj bude pravděpodobně formovat změny v dopravě, našich potřebách cestovat, jakou roli budou hrát železniční stanice a kterým směrem půjde nákladní doprava. Cílem dokumenty je poskytnout rámec a podněty pro koncepční dokument, který ARI v rámci členské základy v současnosti připravuje.

Dokument ke stažení

Vysokorychlostní železnice v ČR

Vysokorychlostní železnice není běžná, jen o něco rychlejší železnice. Je to zcela nový dopravní mód, který má svoji specifickou charakteristiku:

  • výrazně zkracuje cestovní časy: cestovní rychlost se běžně pohybuje mezi 250-380 km/h; k posouzení přepravní vzdálenosti se více než kilometry výstižněji používá přepravní čas;
  • nabízí vysokou kapacitu: VRT přepraví za den tolik cestujících jako jedna tří pruhová dálnice, navíc její existence uvolní přepravní kapacitu stávajícím konvenčním tratím a tím zlepší jak regionální osobní, tak i dálkovou nákladní přepravu;
  • vysokou spolehlivost: neboť se jedná o nové tratě dedikované pouze osobní přepravě, průměrné zpoždění je méně než 1 minuta;
  • vykazuje vysokou bezpečnost: v porovnání se silniční dopravou a klasickou konvenční železnicí je statisticky téměř bez nehod, neexistují zde například přejezdy pro automobilovou dopravu;
  • mění způsoby chování lidí a firem, mění ekonomiku země: vysokorychlostní železnice je vhodná k dálkové mezinárodní přepravě, ale největší potenciál nabízí k vnitrostátní přepravě mezi velkými městskými aglomeracemi se vzdálenostmi 100 až 300 km. Výrazné zkrácení přepravních časů z hodin na minuty mění ochotu cestovat;
  • je výrazně ekologičtější než ostatní dopravní módy.

Výše uvedená charakteristika definuje vysokorychlostní železnici jako klíčový strategický prvek dopravních systémů jednotlivých členských států EU, ale také jako dopravní mód tmelící jednotný evropský trh a zajišťující budoucnost mobility v rámci EU.

Vysokorychlostní železnice bude pro Českou republiku zásadní stavbou, která přispěje k dalšímu ekonomickému rozvoji země. Přestože máme s přípravou mnohaleté zpoždění za západní Evropou, dává nám to jistou výhodu, neboť se můžeme poučit z chyb již realizovaných projektů, a výrazně tak náš proces urychlit a snad i uspořit část nákladů. V plánu je výstavba téměř 500 km sítě vysokorychlostní železnice v řádu stovek miliard Kč.

Výrazně zkrátí cestovní časy mezi našimi největšími městy. Hlavní koridor propojí Prahu s Brnem a Ostravou, klíčové ale bude také napojení na okolní státy pro mezinárodní dopravu. Zatím nejdále je příprava rychlého železničního spojení ve směru Praha – Ústí nad Labem – Drážďany. Důležité bude také napojení na Vídeň, Bratislavu a severně na polskou síť.

Pro více informací sledujte: https://www.spravazeleznic.cz/vrt

 

Naše cíle

Podílet se na pilotních projektech v České republice.

Zrychlit dopravu od vzdálenosti zhruba 200 km oproti silniční dopravě.

Zrychlit dopravu do vzdálenosti zhruba 600 km a více oproti letecké dopravě.

Zvýšit bezpečnost, plynulost a spolehlivost provozu.

Zvýšit konkurenceschopnost železnice.

Zvýšit kapacitu stávající tratě pro rychlou nákladní dopravu a pro regionální integrované dopravní systémy.

Garanti

Pracovní skupina

Michal Babič

Michal Babič

Expert, Mott MacDonald, člen ARI

Přehled činnosti v datech

24/06
2019

ARI ve spolupráci se SŽDC zorganizovala studijní návštěvu HS2, HS1 a Midland Connect ve Velké Británii, které se zúčastnilo 15 zástupců z řad PSP ČR, SŽDC, MD ČR a členů ARI. Více o studijní návštěvě se dozvíte ZDE

20/07
2018

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) uspořádala další konání předběžné tržní konzultace v souvislosti s přípravou zadání veřejné zakázky “Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Brno – Přerov – Ostava“.

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) zde opět vystupovala jako pořadatel a moderátor Konzultace.

26/02
2018

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Ministerstvo dopravy ČR (MDČR) ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a Britským velvyslanectvím v Praze připravila konferenci na téma Příprava výstavby britské vysokorychlostní železnice HS2 s využitím BIM.

Záznam z konferenece a prezentace řečníků jsou ke shlédnutí ZDE

17/01
2018

ARI uveřejnila Vyjádření pro média o významu autorizací v souvislosti s tendrem na studii proveditelnosti vysokorychlostní tratě Praha – Brno – Břeclav.

20/11
2017

ARI uspořádala pro své členy diskuzní snídani s Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy a Radkem Čechem, ředitelem odboru strategie.

07/02
2017

Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), byl hostem dnešního Studia 6 na ČT1. Reagoval na dotazy, zda Česko potřebuje vysokorychlostní tratě a jak mohou ovlivnit život v zemi.

Video ke shlédnutí najdete ZDE

30/01
2017

Proběhla předběžná tržní konzultace k  zadávacímu řízení na zadání veřejné zakázky, s předpokládaným názvem „Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav“ (Veřejná zakázka), kterou pořádala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) spolu s Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI), která celou akci moderovala.

10/01
2017

V prosinci 2016 se konala neformální diskuze s profesorem Andrew McNaughtonem, technickým ředitelem High Speed Two Ltd., současným předsedou UIC (International Railway Union) Inter City and High Speed Forum a podpředsedou EU Transport Advisory Group v letech 2006-2013.

Interview ke shlédnutí najdete ZDE

24/03
2015

Britská ambasáda v Praze a Asociace pro rozvoj infrastruktury ve spolupráci s ministerstvem dopravy ČR, uspořádala debatu u kulatého stolu na téma “Úspěšné železniční projekty Velké Británie”, která se uskutečnila v prostorách ministerstva dopravy ČR za účasti ministra dopravy ČR, Dana Ťoka, širšího vedení MDČR, britské ambasadorky Jan Thompson a britských expertů.

Záznam z KS a prezentace naleznete ZDE

Videa

Odkazy

K tomuto tématu nemáme zatím žádné odkazy.