Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Urychlení povolovacích procesů

ARI se věnuje návrhu koncepční změny povolovacích procesů prostřednictvím novelizací zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby infrastruktury.

ARI prosazuje legislativní a systémové změny v rezortu dopravy s cílem stabilizovat, zefektivnit a zrychlit naplňování cílů dopravní politiky ČR. Proto ARI prosazuje systémové řešení v podobě novelizace zákona o liniových dopravních stavbách podle německého modelu a jiných zahraničních praxí. Novelizace tohoto zákona zjednoduší, zrychlí a zefektivní projektovou a majetkoprávní přípravu staveb dopravní infrastruktury v ČR.

Tento zákon by měl souhrnně upravit výstavbu dálnic, silnic I. třídy, železnic a vodních cest včetně EIA, správních řízení, vydávání rozhodnutí a dalších. Zákon by měl být speciálním zákonem vůči stavebnímu zákonu a měl by zavést jediné řízení, jednostupňové rozhodnutí a jediný speciální úřad s celostátní působností. Německá ale i jiné zahraniční právní úpravy nám mohou být vzorem, neboť jsou zavedené, vyzkoušené a úspěšně fungují někde již několik desetiletí.

Vize ARI ke změnám povolovacích procesů:

  • Inspirujme se vhodnou vyzkoušenou a fungující mezinárodní praxí
  • Nutná změna přístupu a myšlení – na straně státu i veřejnosti
  • Proces musí být předvídatelný a časově omezený
  • Jedna stavba = jedno řízení = jeden úřad, ale …
  • … detailnější posouzení vlivu na životní prostředí už při trasování variant
  • Existence instrumentu proti cílené obstrukci ve výjimečných případech
  • Neubírat práva dotčené veřejnosti – zjednodušit a jasně vymezit proces
  • Pro liniové stavby – úprava musí být řešena speciálním zákonem č. 416/2009 Sb.

Naše cíle

Urychlit přípravu veřejné infrastruktury v ČR.

Navrátit České republice její konkurenceschopnost v evropském měřítku.

Vznik jednoho specializovaného stavebního úřadu pro infrastrukturní stavby.

Zjednodušit procesy a snížit administrativní zátěž.

Zařadit posuzování vlivu na životní prostření již do fáze studie proveditelnosti. 

Garant

Josef Hlavička

Pracovní skupina

Hana Nevřalová Urychlení povolovacích procesů

Hana Nevřalová

Metrostav

Tomáš Šikula Urychlení povolovacích procesů

Tomáš Šikula

HBH Projekt

Petr Kudláček Urychlení povolovacích procesů

Petr Kudláček

Valbek

Přehled činnosti v datech

15/04
2015

ARI připravuje diskuzi u kulatého stolu s autory věcného záměru ZLDS o vizi paragrafového znění.

31/10
2014

Věcný záměr ZLDS prošel mezirezortním připomínkovým řízení a koncem října byl předložen vládě ČR.

30/08
2014

V srpnu byla dokončena na MD RIA a MD začalo s přípravou věcného záměru s termínem konce října.

12/05
2014

ARI vydala své doporučení ke znění věcného záměru ZLDS.

08/04
2014

ARI se stala součástí pracovní skupiny MD na přípravu ZLDS.

19/03
2014

ARI vydala své doporučení k legislativním změnám v oblasti výkupů pozemků.

ARI-Urychleni-vystavby-dopravni-infrastruktury_navrhy-a-mozna-reseni

28/01
2014

ARI se zúčastnila informační schůzky poslanců na téma výstavby rychlostní komunikace R35 v Pardubicích.

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Videa

K tomuto tématu nemáme zatím žádná videa.

Odkazy

K tomuto tématu nemáme zatím žádné odkazy.