Výsledky předběžného průzkumu: trh inteligentních parkovacích technologií v ČR zatím neexistuje, je třeba jej vytvořit
Print Friendly

Jednou z moderních technologií, které pomáhají naplňovat koncept smart city, jsou systémy chytrého parkování s využitím internetu věcí, kombinující senzory na parkovišti s navigačními systémy, a umožňující tak řidičům rychle nalézt nejbližší volné místo k parkování. Ačkoli se o těchto systémech hovoří především v souvislosti s rozvojem měst, mohou mít stejně tak své místo ve velkých průmyslových, kancelářských nebo jiných soukromých objektech, kde usnadní život obyvatelům, zaměstnancům nebo návštěvníkům a díky optimálnímu využití parkovišť mohou ušetřit nová parkovací místa.

Není proto divu, že inteligentní parkovací systémy a možnosti jejich uplatnění přitahují průmyslové dodavatele rozmanitých „chytrých“ technologií. Na popud jednoho z nich provedla v průběhu července a srpna 2017 konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem tohoto portálu, předběžný průzkum českého trhu inteligentních parkovacích technologií. Na průzkumu spolupracovala s Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI) a se spřátelenými odborníky, kteří jsou v pravidelném kontaktu s developerskými společnostmi. Kromě toho zde shrnula i své vlastní dosavadní poznatky z této oblasti.

Z průzkumu vyplynuly následující závěry:

Trh chytrých parkovacích technologií v ČR, alespoň prozatím, neexistuje.

Na straně nabídky zde funguje více dodavatelů, včetně firem působících primárně v odvětví silničních staveb, kteří by měli zájem uplatnit své parkovací technologie (zpravidla již hotové a některé z nich vyzkoušené v zahraničí) u českých zákazníků. Příkladem je ČD – Telematika (viz její prezentace na naší konferenci Smart city v praxi II). O projekty chytrého parkování se rovněž zajímají finanční instituce, které by je chtěly nabízet v rámci svých balíčků služeb pro smart city. V neposlední řadě se o systémy chytrého parkování zajímají vysoké školy, které zde tuší příležitost k vlastní akademické a výzkumné činnosti.

Prozatím však v ČR neexistuje rozvinutý trh těchto technologií na straně poptávky.

V rámci veřejného sektoru jsou realizovány nebo plánovány ad hoc pilotní projekty na úrovni měst, příkladem je Liberec nebo Pardubice. Nelze však prozatím hovořit o trhu, který má jasné požadavky co do konkrétního užitku a nejvýše přijatelné ceny.

V případě soukromého sektoru je, podle současných poznatků, situace následující:

Developeři a pronajímatelé kancelářských prostor striktně sledují příjmy a výdaje související s majetkem. Komfort samotných obyvatel v těchto prostorách pro ně zpravidla není významnou prioritou a velmi pravděpodobně nebude důvodem, proč zvýšit své výdaje, aniž by spolehlivě vedly k jasnému finančnímu přínosu.

O chytré parkovací technologie by mohla mít důvod se zajímat velká nákupní centra. Tato centra zpravidla patří nadnárodním skupinám, a pokud by se k zavedení podobných technologií rozhodla, bude to s největší pravděpodobností na pokyn mateřské společnosti v rámci společné environmentální politiky (jako např. v případě nabíjecích stanic pro elektromobily u řetězce Lidl).

Od ostatního soukromého sektoru nebyla získána žádná pozitivní odezva a lze se domnívat, že pro ně, podobně jako v případě developerských společností, využívání chytrých parkovacích systémů prozatím není významnou prioritou.

Za daných okolností mohou dodavatelé podobných technologií nebo zainteresované finanční instituce dělat jediné: začít tento trh systematicky vytvářet formou cílené osvěty a publicity, která bude prezentovat nejen technickou, ale také ekonomickou a ekologickou stránku věci. Tedy nejen „co to umí“ a „jak to funguje“, ale také „kolik to stojí“ a „co to ušetří“.

Konzultanti a provozovatelé našeho portálu mohou zájemcům k tomuto účelu nabídnout prezentaci a publicitu formou partnerství na naší výše zmíněné odborné konferenci Smart city v praxi, jejíž další běh se předpokládá opět v březnu 2018 na brněnském veletrhu AMPER, a na obou našich internetových portálech www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz. V rámci svých konzultačních služeb mohou rovněž odborně spolupracovat na souvisejících studiích proveditelnosti, cost-benefit analýzách a podobných dokumentech.

Zdroj: http://www.smartcityvpraxi.cz/rozhovory_komentare_29.php