Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

Vize železnice po roce 2050

ARI vydala dokument s náměty na řešení koncepčních otázek rozvoje železniční sítě po roce 2050.

Tento dokument obsahuje představu o podobě železničního sektoru po roce 2050. Přináší do odborné diskuze očekávané dlouhodobé perspektivy i výzkumná témata. Některá opatření se neobjevují poprvé, některá ano. Již nyní je čas zahájit práce na vyhledání nových koridorů nebo upřesnění těch stávajících, neboť cesta dopravního plánování a územní přípravy je dlouhá.

V možnostech železnice je zcela bez pochyby rozvíjet své služby a sloužit mnohem většímu počtu obyvatel a podniků než dnes.

Zajímá vás téma
Vysokorychlostní tratě (VRT)?