Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

Vize > Evropská komise dále sází na Zelenou dohodu

První místopředseda Evropské komise uvedl, že při plnění jejích cílů hraje klíčovou úlohu soukromý sektor.

Ve svém projevu na výroční konferenci ekonomického think-tanku Bruegel Frans Timmermans uvedl, že Zelená dohoda pro Evropu nyní představuje „návod k řešení ze současné krize“ a zdůraznil klíčovou roli soukromého financování při realizaci „strukturálních změn“.

Timmermans nastínil připravované změny týkající se dohody, zmínil se o plánovaném přijetí nových cílů v oblasti snižování emisí pro rok 2030 a revizi právního rámce a doplnil, že Evropská komise „nejen že se drží svých stávajících ambicí, ale své úsilí o realizaci Zelené dohody nadále prohlubuje“.

Vzhledem k nepříznivému ekonomickému vlivu pandemie covid-19 na veřejné finance apeloval Timmermans na zapojené subjekty, aby „nyní nepolevili, protože si to v tuto chvíli nemůžeme dovolit“, neboť „ právě tím bychom si pojistili, že si to rozhodně nebudeme moci dovolit v budoucnu“.

Namísto toho, abychom se zaměřili na rozsáhlou mobilizaci veřejných financí, čehož jsme byli svědky v reakci na pandemii, Timmermans uvedl, že tyto cíle mohou být splněny „pouze pokud dojde k přesměrování toků soukromých financí do zelených aktiv a udržitelných obchodních modelů.

„V konečném důsledku budeme opětovně čelit jedné ze základních výzev Zelené dohody: jak zajistit, aby byl mobilizován dostatek soukromých prostředků potřebných k transformaci našeho hospodářství.

„Právě proto tvoří náš akční plán pro udržitelné finance, který zaštiťuje Valdis Dombrovskis, natolik podstatnou součást Zelené dohody. Podporuje trvalou mobilizaci soukromých prostředků a tím i náš přechod ke klimatické neutralitě.“

EIB mezitím jmenovala do funkce svého nového místopředsedy a člena řídícího výboru EIB Christiana Kettela Thomsena.

Thomsen, bývalý stálý tajemník dánského úřadu vlády, se své nové funkce ujme okamžitě a nahradí Andrewa McDowella.

Thomsen uvedl, že: „Evropská investiční banka bude hrát klíčovou roli při zotavování ze současné krize „zelenou cestou“, a já se budu snažit, abych k tomu přispěl.“

Zdroj: Partnership Bulletin

Originál článku ke stažení v PDF

Zajímá vás téma
Zelená města (Green Cities)?