Větší důraz na kvalitu. V Česku se prvně zadává podle metody Best value
Print Friendly