Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

Úspěšné PPP projekty sociálního a dostupného bydlení v Irsku

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) ve spolupráci s Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Evropskou investiční bankou (EIB) uspořádali workshop s Irskou agenturou ministerstva financí National Development Finance Agency (NDFA) k PPP projektům sociálního a dostupného bydlení úspěšně realizovaných v Irsku.

Workshopu se zúčastnili Paul O’Neill, Grainne Kenny a David Power, zástupci NDFA a projektoví manažeři PPP projektů sociálního a dostupného bydlení, Diarmaid Kehoe, zástupce Evropské investiční banky, z týmu Expertního centra pro PPP (EIB-EPEC) a Nathalie Binet, zástupce EIB v Praze.

Společně představili zástupcům MMR projekt pro 1 500 bytů, jehož dodávka byla rozdělena do tří samostatných projektových balíčků s výstavbou domů po celé zemi. Mezi typy bytů, které byly v rámci programu realizovány, patří byty, rodinné domy, domy pro seniory a domy s pečovatelskou službou. Dalším důležitým rysem tohoto modelu je, že ačkoli jsou nemovitosti financovány ze soukromých zdrojů, zůstávají po celou dobu ve vlastnictví státu.

Tyto projekty jsou jedinečné z několika důvodů:

První projekty PPP v oblasti sociálního bydlení v Irsku; poprvé místní orgány spolupracovali při realizaci projektů sociálního bydlení; poprvé se využilo financování EIB v rámci PPP v oblasti sociálního bydlení; poprvé byl zapojen irský charitativní sektor do konsorcia PPP.

Správa nájemních vztahů je v tomto modelu PPP novým prvkem. Stejně jako u tradičního sociálního bydlení je pronajímatelem těchto programů místní úřad, který jmenuje nájemníky do jednotlivých jednotek; v rámci tohoto modelu však společnost PPP působí jako zástupce pronajímatele a poskytuje komplexní služby správy nájemních vztahů. Práva a povinnosti nájemníků se neliší od práv a povinností ostatních nájemníků místního úřadu a společnost PPP poskytuje služby prostřednictvím svého specializovaného poskytovatele správy nájemních vztahů, kterým je obvykle schválený subjekt pro bydlení.

Kvalita návrhu a výstavby domů dodaných v rámci tohoto programu je na vysoké úrovni. Všechny domy dosahují “téměř nulového” energetického standardu budovy, vyznačují se vzduchotěsnou konstrukcí a řízeným větráním podle potřeby, což zajišťuje příjemné životní prostředí. Tam, kde je to možné, byly také začleněny aspekty celoživotního bydlení, aby bylo zajištěno, že domy lze snadno přizpůsobit měnícím se potřebám nájemníků v průběhu času.

NDFA je integrovaná jednotka pro financování, zadávání veřejných zakázek a realizaci projektů, která byla zřízena v rámci Národní agentury pro řízení pod Ministerstvem financí s cílem zavést jednotný obchodní přístup k zadávání veřejných zakázek a řízení nových projektů veřejného sektoru, včetně partnerství veřejného a soukromého sektoru. NDFA má roli irského odborného centra pro realizaci projektů PPP.

Více o projektu dostupného bydlení v Irsku se dočtete ZDE.

Zajímá vás téma
PPP pro veřejnou infrastrukturu?