Turizmus je nevyužitý. Pomohol by PPP projekt
Print Friendly

Slovensko sa podľa odborníkov môže pochváliť 38 predispozíciami cestovného ruchu. Hoci krajine chýba jedno z najväčších lákadiel, more, bohatá história, kúpele či príroda sú dôvody, prečo cestovný ruch zažil jeden z najlepších rokov v histórii samostatnej éry Slovenskej republiky. Na trhu je však stále nevyužitý priestor, ktorý okráda našu ekonomiku o nemalé peniaze. “Kvalifikovaný odhad tvrdí, že nevyužitý potenciál cestovného ruchu na Slovensku tvorí približne jednu miliardu eur,” tvrdí odborník na cestovných ruch Jozef Orgonáš. O propagáciu Slovenska v zahraničí sa doposiaľ starala predovšetkým Slovenská agentúra cestovného ruchu. Jej úlohy však od nového roku prebralo ministerstvo dopravy. Podľa Orgonáša si však turizmus, ktorý tvorí zhruba 2,5 percenta hrubého domáceho produktu krajiny, zaslúži vlastnú agentúru. “Turizmus na Slovensku je sčasti nevyužitá zlatá baňa. Preto by sme aj naďalej mali mať špecializovanú agentúru, s dostatočným počtom finančných prostriedkov. Na ministerstve dopravy sú iné priority ako cestovný ruch.” Podľa Zväzu cestovného ruchu by bol dobrou odpoveďou PPP projekt podľa vzoru zo zahraničia.

Súčasť ministerstva
Integrácia Slovenskej agentúry cestovného ruchu do ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja má svojich zástancov i odporcov. Zatiaľ čo niektorí tvrdia, že ministerstvo dopravy má aj omnoho dôležitejšie ciele ako je turizmus, iní vidia nádej na zlepšenie. “Turizmus je mimoriadne zaujímavý sektor národného hospodárstva, o ktorý sa treba špecializovane starať. Myslím si, že ministerstvo toto nedokáže. Je to z môjho pohľadu jednoznačne krok späť. Agentúra cestovného ruchu bola dominantným motorom, ktorý veľmi prispel cestovnému ruchu. Otázkou je, či by sa to nedalo efektívnejšie a či to bolo dostatočne,” tvrdí Orgonáš. Ministerstvo, naopak, vidí začlenenie agentúry do ministerstva dopravy pozitívne. “Hlavným cieľom presunutia agendy Slovenskej agentúry cestovného ruchu do štruktúr ministerstva dopravy je zefektívniť prezentáciu Slovenska v zahraničí a prilákať k nám ešte viac turistov. Začlenením tejto organizácie pod ministerstvo dopravy získava väčší kredit a zároveň sa zefektívni jej fungovanie,” konštatuje hovorkyňa ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja Karolína Ducká. Dôvodom zlúčenia samotnej organizácie s ministerstvom dopravy bolo predovšetkým optimalizovanie nákladov. “V minulosti táto agentúra pohltila viac ako 50 percent svojich nákladov na mzdy. Zamestnávala viac ako 60 ľudí. Jej aktivity sú zvládnuteľné aj s oveľa menším počtom zamestnancov,” uvádza viceprezident Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky Ján Svoboda. Znížením personálu a úsporou v administratíve chce ministerstvo dosiahnuť efektívnejšie fungovanie a ušetrené prostriedky využiť na ďalšie propagačné aktivity našej krajiny.

Podľa vzoru západných krajín
O tom, ako správne koordinovať cestovný ruch, by sme sa podľa ľudí z praxe mali priučiť v zahraničí. Zväz cestovného ruchu sa chce zasadiť o model PPP projektu tak, ako je to napríklad v Rakúsku, Švajčiarsku alebo Nemecku. “V podstate ide o kombináciu verejných a privátnych zdrojov. Orgán by bol tvorený kombináciou odborníkov z brandže a zástupcami štátu,” konštatuje Svoboda. Takýto projekt by mohol byť dobrým riešením aj podľa analytika. “Malo by to nádej, najmä ak by sa vybrali správni ľudia a vhodne sa nastaví financovanie. Návrh je výborný a z praxe vieme, že ak je správne prevádzkovaný, takýto systém funguje,” uviedol Orgonáš.

Ministerstvo je otvorenejšie k dialógu priamo s ľuďmi z brandže, čo znamená, že aj samotné subjekty cestovného ruchu sa môžu podieľať na tvorbe stratégie. Zároveň je predpoklad, že v budúcnosti sa budú subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu deliť so svojimi informáciami priamo s ministerstvom a pomáhať tak rozvoju turizmu na Slovensku. “V cestovnom ruchu nás pôsobí mnoho. Nikto to avšak celé nejakým spôsobom nekoordinuje. Na Slovensku je v každom odvetví problém, že vláda zasahuje do podnikania, ale len málokedy sa zamyslí, aké bude mať daný krok dôsledky,” myslí si prezident Zväzu cestovného ruchu Marek Harbuľák.

Zdroj: https://finweb.hnonline.sk