Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

TSK vypsala VZ na rekonstrukci Libeňského mostu

  • 4. 11. 2020
  • Zpráva

Technická správa komunikaci hl. m. Prahy (TSK) vypsala veřejné zakázky na rekonstrukci Libeňského mostu a na správce stavby a koordinátora celé akce. Předmětem první veřejné zakázky je výběr dodavatele stavebních prací a souvisejících projekčních a inženýrských činností. Výběr proběhne podle standardů FIDIC – Yellow book, tedy projekt typu Desing & Build. Účelem druhé veřejné zakázky je výběr správce stavby a koordinátora celé akce.

„Postupně posouváme projekt rekonstrukce Libeňského mostu, kterou řešíme komplexně. Soutěž je vypsána i na další objekty, které byly dříve připravovány zvlášť u jiných městských organizací. Nám se vše podařilo zkoordinovat a připravit najednou. Je to neuvěřitelný příběh, k zemi měl jít most, na který se 92 let nesáhlo, a přitom zvládl zkoušky s extrémní zátěží 547 tun. Jasně se tedy ukázalo, že správnou cestou je rekonstrukce, zatěžovací zkoušky nám navíc daly do ruky velmi podrobná data, díky kterým se vyhneme slepým cestám,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu a předseda dozorčí rady TSK.

Cílem zakázky je oprava mostu přes Vltavu V009 a inundačního mostu X656 na Rohanském ostrově a kompletní vybudování všech dalších mostních objektů, přilehlých komunikací a nutných přeložek inženýrských sítí v ulici Libeňský most od křižovatky Dělnická – Jankovcova v Praze 7 ke křižovatce Palmovka, Praha 8. Součástí rekonstrukce bude kompletní výměna trakčního vedení a kolejového svršku pro tramvajovou trať v ulici Libeňský most a okolí. Počítá se také se stavbou proplachovacího kanálu a retenční nádrže a souboru protipovodňových opatření.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2,85 mld. Kč.

Nabídky je možné podávat do 22. února 2021, 10:00 hodin a předpokládaný termín uzavření smlouvy s dodavatelem je konec I. pololetí 2021.

Detailní informace o zakázce na rekonstrukci Libeňského mostu jsou uveřejněny na profilu zadavatele:

https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/verejne-zakazky-as

Nebo ve Věstníku veřejných zakázek: https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/189833  a

https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form14/Display/191657

Zdroj: TSK Praha 

Zajímá vás téma
?