Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

Stát zahájil přípravu stavby R4 pilotním PPP projektem

Ministerstvo dopravy (MD) vypsalo otevřenou soutěž na poskytování poradenství pro výstavbu rychlostní silnice R4 mezi Příbramí a Pískem pilotní formou tzv. PPP projektu (Public Private Partnership). Předpokládaná cena zakázky, kterou ale může snížit soutěž, je 75 milionů korun bez DPH. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 6. listopadu 2015, informuje MD.

Studie proveditelnosti projektu PPP R4 posuzovala úsek 32 kilometrů k dokončení projektu, výstavbě, financování, provozu a údržbě a úsek 20 km k provozu a údržbě. Studie prokázala výhodnost financování formou PPP. Vítězná společnost bude zodpovědná za poradenství během všech fází až do finančního uzavření projektu a součástí vyhlášené zakázky je i možnost opce pro využití poradenství po finančním uzavření projektu. Délka zpracování je 20 měsíců od data podepsání smlouvy.

„Chtěl bych PPP projekty rehabilitovat jako jeden z vhodných způsobů, jak stavět. Výhodou je rychlost stavby, ale i to, že budoucí provozovatel silnice odvede práci kvalitně a nemusíme ho tolik kontrolovat. Potřebujeme také získat zkušenosti s tímto typem projektů, abychom byli připraveni na období po roce 2023, kdy již financování staveb z evropských peněz bude mnohem omezenější. Věřím, že vláda tento náš záměr podpoří,“ uvádí ministr dopravy Dan Ťok. Schválí-li celý postup vláda, výstavba zbylé části R4 by mohla začít v roce 2017. Pokud by vláda s realizací tohoto projektu PPP na silnici R4 nesouhlasila, ministerstvo zadávací řízení na poradenství může zrušit.

Rychlostní silnice R4 byla zvolena především proto, že neleží na síti TEN-T a tudíž využití zdrojů EU je v tomto ohledu velmi omezené. Zároveň v celém dosud nedokončeném úseku jsou již vydána pravomocná územní rozhodnutí a stavba je tedy připravena k realizaci. „PPP projekty jsou odpovědí na otázku, jak jít dál, a proto chceme tento model vyzkoušet,“ dodává náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček.

Zdroj: http://www.skypaper.cz

Zajímá vás téma
PPP pro veřejnou infrastrukturu?