Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

Stanovisko k přípravě PPP projektu železnice na Letiště Václava Havla

ARI byla oslovena, aby předložila komentáře a doporučení k záměru PPP projektu napojení železnice na Letiště Václava Havla (LVH). Členská základna na základě poskytnuté dokumentace poskytla Správě železnic své stanovisko a doporučila využít modelu PPP pro realizaci některých typových projektů, včetně projektu železnice na LVH.

ARI dlouhodobě podporuje širší využití modelu PPP a soukromého financování při zajištění dopravní infrastruktury, neboť v tomto modelu vnímáme mnohem větší potenciál pro invenci, dlouhodobou odpovědnost a prostor pro vyšší efektivitu v řízení celoživotních nákladů.

Nejpádnějším podkladem pro Správu železnic může být nedávná hodnotící zpráva holandského Rijkswaterstaat a Bouwend Nederland z října 2020[1], která detailně vyhodnotila výsledky projektů a zkušenosti za 15 let s přípravou a výstavbou velkých projektů dopravní infrastruktury v Nizozemí.

[1] www.eur.nl/essb/nieuws/publiek-private-samenwerkingen-van-rijkswaterstaat-onderzocht

Zajímá vás téma
PPP pro veřejnou infrastrukturu?

Zajímá vás téma
Vysokorychlostní tratě (VRT)?