Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

PTK: Modernizace krajské nemocnice Liberec

PTK: Modernizace krajské nemocnice Liberec

Dovolujeme si Vás informovat o konání předběžné tržní konzultace (PTK) na veřejnou zakázku „MODERNIZACE KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC,“ která se bude konat ve středu 2. 12. 2020 formou videokonference.

V případě zájmu o účast, se přihlaste prostřednictvím registračního formuláře, jehož link naleznete níže.


INFORMACE PRO POTENCIÁLNÍ DODAVATELE O KONÁNÍ PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE K PROJEKTU MODERNIZACE KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC, A.S. 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. v rámci projektu modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s. („Projekt“) pořádá předběžnou tržní konzultaci („Konzultace“) s potenciálními účastníky připravovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce („Veřejná zakázka“), která je stěžejní součástí Projektu a která zahrnuje zejména výstavbu Centra urgentní medicíny – CUM, parkovacího domu a Energocentra s předpokládanou hodnotou cca 2 mld. Kč bez DPH.

Konzultace proběhne formou videokonference, jejímž účelem bude seznámení potenciálních dodavatelů s Projektem, a následně formou dotazníku, který potenciální dodavatelé vyplní v reakci na dotazy zadavatele v něm uvedené.

Výzva k účasti na Konzultaci směřuje na potenciální dodavatele se zájmem o účast v připravované Veřejné zakázce, kteří se přihlásí k účasti na Konzultaci nejpozději do pátku 27. 11. 2020 (včetně) prostřednictvím registračního formuláře. Bližší informace o průběhu Konzultace a formulář jsou ke stažení ZDE. 

Případné dotazy ke Konzultaci lze zasílat na e-mailovou adresu: ptk.KNLiberec@havelpartners.cz.

Vyhodnocení Konzultace se předpokládá v průběhu měsíce prosince 2020 až ledna 2021 s tím, že výsledky Konzultace budou využity při přípravě a zpracování podkladů připravované Veřejné zakázky.

Zahájení Konzultace je zároveň oznamováno ve Věstníku veřejných zakázek a jeho prostřednictvím též v systému Úředního věstníku Evropské unie (TED).

Zajímá vás téma
Metoda Best Value ?