Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

Propojme Evropu vysokorychlostními vlaky, zní z Německa. ČR se chce na rozvoji železnice podílet

Evropu je i v rámci ochrany klimatu nutné propojit pomocí vysokorychlostních vlaků a nočních železničních spojů. Včera to v Berlíně u příležitosti železničního summitu unijních ministrů dopravy, zástupců Evropské komise (EK) a představitelů železničních společností prohlásil německý ministr dopravy Andreas Scheuer.

Náměstek českého ministra dopravy Jan Sechter, který Česko na virtuální konferenci zastupoval, k tomu ČTK řekl, že Česká republika se na rozvoji transevropských spojení chce podílet a chce se stát křižovatkou železničních cest.

„Trans Europ Express, kterou mnozí Evropané znají, je sice minulostí, my ale tuto síť chceme obnovit a její jméno znovu použít,“ řekl Scheuer novinářům. Síť transevropských expresů Trans Europ Express (TEE) od 50. do začátku 90. let spojovala západní Evropu, následně ji nahradily vlaky EuroCity.

„Všichni projekt přivítali,“ řekl Scheuer k výsledkům konference. Páteří podle něj bude jednotný centrální rezervační systém, kdy si Evropané budou moci snadno zakoupit jízdenku kdekoli na kontinentě.

Jízda vlakem chrání životní prostředí

Scheuer obnovu sítě, kterou označuje jako TEE 2.0, považuje nejen za klíčové rozšíření dopravní obslužnosti Evropy, ale i za důležitý krok k ochraně klimatu a k dosažení evropské neutrality emisí uhlíku. „Jízda vlakem je aktivní ochrana životního prostředí,“ řekl německý ministr.

Díky rozvoji transevropské sítě se budou moci podle Scheuera Evropané v příštích letech rozhodnout, zda pojedou autem, poletí či využijí vlak spojující evropské metropole.

„Chceme inovativní, propojenou, udržitelnou a digitální evropskou železniční dopravu,“ řekl Scheuer. Poukázal i na to, že nynější koronavirová krize je dokladem toho, jak významná je pro Evropu také nákladní železniční doprava. Tu je podle něj ale nutné zefektivnit cestou digitalizace a automatizace.

Česko podle Sechtera nechce stát stranou. Na dnešní konferenci náměstek českého ministra dopravy hovořil mimo jiné o tom, že Česko je připraveno podílet se na rozvoji železničních spojení nejen s pomocí stávající železnice, ale i budováním vysokorychlostních tras. Jako příklad stávajících spojů zmínil EuroCity Hungaria mezi Budapeští a severoněmeckým Hamburkem nebo vlaky jezdící přes Prahu mezi Berlínem a Vídní či Štýrským Hradcem, které by v budoucnu mohly obsluhovat i sever Itálie nebo Slovinsko.

Vysokorychlostní trať do Mnichova

Česká republika nyní připravuje výstavbu vysokorychlostních tratí. „Nejdále jsme ve spojení Drážďany-Praha, kde se připravuje stavba přeshraničního tunelu pod Krušnými horami,“ řekl Sechter. Zmínil, že vedle tratí se Saskem se plánuje vysokorychlostní propojení s bavorskou metropolí Mnichovem, polskou Vratislaví a také s Rakouskem.

Důležité podle Sechtera je, aby tyto trasy byly součástí transevropské dopravní sítě. „Z tohoto pohledu očekáváme, že Evropská komise provede revizi TEN-T,“ řekl na jednání Sechter.

„Nová rychlíková spojení pomohou přesunout cestující z dálnic a letadel na železnici,“ řekl Sechter. Poznamenal také, že je železnice příležitostí, jak může Evropa dosáhnout svých klimatických cílů.

Zdroj: euractiv.cz

Zajímá vás téma
Vysokorychlostní tratě (VRT)?