Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

Proinvestiční rozpočet na dopravní stavby schválila vláda, celkem má mít SFDI k dispozici 127,6 miliardy korun

  • 23. 2. 2022
  • Zpráva

Na stavby nových kilometrů dálnic, obchvatů měst a modernizaci železničních tratí má mít Státní fond dopravní infrastruktury celkem 127,6 miliardy korun. Z toho je pro letošní rok alokováno z evropských zdrojů 46 miliard. Návrh rozpočtu SFDI schválila vláda, k projednání putuje do Poslanecké sněmovny.

„Objem investic na dopravní stavby jsme zachovali. Díky tomu zahájíme v letošním roce celkem 50 kilometrů staveb nových dálnic jako je další část jihočeské D3, karlovarské D6, chomutovské D7 nebo pokračování dálnice D55. Stavět se začnou také desítky kilometrů staveb na silnicích I. třídy, což jsou většinou obchvaty měst. Stavět se také začne součást železničního spojení na pražské letiště Václava Havla, tedy modernizace trati Praha-Bubny – Praha-Výstaviště,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Z celkového rozpočtu 127,6 miliardy korun má mít Ředitelství silnic a dálnic na budování dálniční sítě, stavby silnic I. třídy a údržbu celkem 59,1 miliardy korun. Správa železnic bude mít podle návrhu k dispozici 53,4 miliardy korun na modernizaci železničních tratí, opravu nádraží či budov, budování zabezpečení ETCS nebo na bezpečnější železniční přejezdy. Pro Ředitelství vodných cest se počítá s rozpočtem 1,6 miliardy korun. V rozpočtu SFDI na rok jsou také na financování silnic II. a III. tříd v samostatné působnosti krajů alokovány celkem 4 miliardy korun ročně.

Součástí rozpočtu SFDI a střednědobého výhledu je využití zdrojů EU. Pro rok 2022 se počítá se zapojením evropských zdrojů v celkové výši 46,1 mld. Kč. Objemově nejvýznamnější je čerpání v rámci Operačního programu Doprava. V průběhu roku 2022 a roku 2023 se předpokládá úplné dočerpání prostředků OPD 2014 – 2020. V případě OPD 2021 – 2027 se počítá s čerpáním finančních prostředků od druhé poloviny letošního roku.

Důležitou roli v oblasti podpory výstavby transevropských dopravních sítí pak hraje tzv. Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF). Tento nástroj má odlišná implementační pravidla a strukturu oproti podpoře poskytované v rámci OPD. Prostředky jsou poskytovány na jednotlivé projekty přímo Evropskou komisí.

SFDI dále počítá ve svém rozpočtu také se e zapojením finančních prostředků v rámci Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF), a to ve výši 11 miliard korun Kč a další téměř 2 miliardy Kč v roce 2023.

Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců v roce 2022 v mil. Kč

Příjemce

Národní

Zdroje EU

Celkem

ŘSD

37 958

21 164

59 122

33 529

19 835

53 363

ŘVC

1 589

0

1 589

Ostatní příjemci

8 409

5 098

13 507

Celkem

81 485

46 097

127 582

 

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR