Překážky v investování PPP projektů
Print Friendly

Tento dokument shrnuje příspěvky ze strany Evropského odborného centra pro PPP projekty (EPEC, součást EIB Advisory Services) v souvislosti se třetím pilířem Investičního plánu pro Evropu.

Dokument obsahuje nejčastější překážky v investování projektů v Evropě formou PPP.

Oceňuje, že členské státy, které používají PPP již nějakou dobu, jsou schopni dodat projekty díky PPP úsporně a efektivně. Tento dokument se úmyslně zaměřuje na překážky využívání PPP v členských státech EU, kde PPP projekty chybí.

This paper summarises contributions made by the European PPP Expertise Centre (EPEC, part of EIB’s Advisory Services) in the context of discussions on the Third Pillar of the Investment Plan for Europe.

It discusses some of the most frequent hurdles to delivering public investment projects through PPPs in Europe.

Recognising that Member States that have used PPPs for some time have generally been able to deliver efficient and effective PPP projects, this paper deliberately focuses on the hurdles to the use of PPPs in EU Member States where PPPs are not, to date, widespread or common.

hurdles