Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

Předběžná tržní konzultace SŽ: „Studie proveditelnosti a výhodnosti PPP projektů “

Správa železnic, státní organizace (), připravuje zadání veřejné zakázky „Studie proveditelnosti a výhodnosti PPP projektů.“

Vyhlášení této veřejné zakázky předchází aktuálně zahájená předběžná tržní konzultace (PTK) za účelem správného nastavení předmětu plnění, zadávacích podmínek a způsobu hodnocení předložených nabídek.

Veškeré podklady k předběžné tržní konzultaci naleznete na:

Veřejné zakázky – EZAK Správa železnic (spravazeleznic.cz)

Nabídky, resp. žádosti o účast podávejte na e-mailovou adresu: ppp@spravazeleznic.cz.

Prosíme v kopii na office@ceskainfrastruktura.cz, abychom mohli připravit také společné stanovisko za ARI.

Pro více informací kontaktujte Janu Blechovou, e: BlechovaJ@spravazeleznic.cz, m: 725 966 799.

Zajímá vás téma
PPP pro veřejnou infrastrukturu?