Předběžná tržní konzultace ke zpracování studie proveditelnosti železničního uzlu Praha
Print Friendly

TZ SŽDC: Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokládá za jednu ze svých priorit modernizaci infrastruktury, provázané jak s rozvojem konvenční železniční sítě, tak i Rychlých spojení (RS). S ohledem na aktuální stav železničního uzlu Praha (ŽUP) a potřebu prověření jeho možného rozvoje za účelem odbavení výhledové přepravní poptávky v osobní i nákladní dopravě SŽDC připravuje veřejnou zakázku Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS, jejíž součástí bude i provedení předběžné tržní konzultace naplánované na 8. října 2019.

Cílem předběžné tržní konzultace je předem diskutovat se zástupci dodavatelů nastavení zadávacích podmínek veřejné zakázky, aby co nejlépe odpovídaly aktuálním tržním podmínkám, možnostem dodavatelů a současně potřebám SŽDC.

Předběžná tržní konzultace bude zaměřena na podobu kvalifikačních předpokladů v oblasti zkušeností dodavatelů a odborného řešitelského týmu, dále na rozsah a předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a kromě jiného též na způsob jejího hodnocení. SŽDC zvažuje použití zahraniční metody hodnocení Best Value Approach/Best Value Procurement, která staví do popředí důraz na kvalitu plnění a nepoužívá jako rozhodující hodnoticí kritérium nejnižší nabídkovou cenu.

Za účelem zajištění široké základny potenciálních dodavatelů SŽDC oslovila ve spolupráci s Asociací pro rozvoj infrastruktury na dvě desítky projekčních kanceláří v České republice i v zahraničí a k zajištění transparentnosti a nediskriminačního přístupu zároveň uveřejnila úmysl provést předběžnou tržní konzultaci na www.ceskainfrastruktura.cz/akce/ari-predbezna-trzni-konzultace-studie-proveditelnosti-zup/. Předběžná tržní konzultace je tak otevřena širokému okruhu dalších účastníků, kteří o ni projeví zájem a zároveň prokážou alespoň minimální míru relevantních zkušeností s danou problematikou.

Předběžná tržní konzultace proběhne dne 8. října 2019 od 9.00 hod. v sídle SŽDC. Je zatím plánována jako jednokolová s výhradou realizace dalších kol, ukáže-li se to jako nutné nebo vhodné.

Více informací včetně dokumentu ke stažení naleznete ZDE