Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

PPP projekty jsou cesta, ale je třeba postupovat s rozumem

Tři písmena PPP slýcháme v posledních letech se zvyšující se intenzitou. Pozornost poutá zkratka anglického Public Private Partnership v souvislosti s projekty, u nichž dochází k partnerství veřejného a soukromého sektoru při zajištění veřejných služeb či realizaci a následnému provozu stavebních děl. Nemusí jít jen o velké infrastrukturální stavby jako dálnice nebo železnice, ale koncept se uplatní i v mnoha jiných případech. Kdy je vhodné PPP využít, co to přináší, a kdy je naopak lepší zvolit jinou cestu?

Evropská unie chce snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 % z úrovně roku 1990. Může k tomu přispět i stavebnictví?

Může, a dokonce musí. Přispět ke snižování emisí CO2 a dalších skleníkových plynů lze během celého stavebního procesu, počínaje výrobou materiálů, přes projekci, realizaci a užívání i demolici a recyklaci stavebního díla. Emise CO2 přímo souvisejí se spotřebovanou energií. Týká se to zejména návrhu, který by měl být posuzován právě z hlediska energie a spotřeby CO2. Je třeba se podívat na příslušné normy a předpisy, které dnes CO2 nerespektují. Ohledně spotřeby jsme doposud byli příliš velkorysí. Považuji oxid uhličitý za dobrý nástroj, abychom se opět vrátili k racionální přemýšlení, resp. k racionalizaci celého stavebního procesu. Posledních třicet let byla levná energie i materiály, před sto lety tomu ale bylo naopak. Naši předci potřebovali nejen při výstavbě více přemýšlet a být důvtipní. Protože dnes máme energie dostatek, tak máme zbytečně velkou spotřebu. Je třeba snižovat energetickou náročnost.

Zajímá vás téma
PPP pro veřejnou infrastrukturu?