Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

ARI: Pracovní skupina pro BIM

ARI: Pracovní skupina pro BIM

ARI vytvořila pracovní skupinu pro BIM a jejím vedením byl pověřen její odborný garant, Miroslav Kohout, m: 777 905 079, e:BIM@ceskainfrastruktura.cz.

Pracovní skupina vznikla s cílem:

  • sjednocení zájmů a know-how členů ARI,
  • aktivního sdílení praktických zkušeností členů ARI získaných a ověřených v praxi na skutečných projektech,
  • vypracování a propagace vzorových dokumentů reflektujících praktické zkušenosti z projektů – výstupy budou veřejně přístupné (verze schválené garantem skupiny),
  • spolupráce s czBIM na přípravě standardu negrafických informací (SNIM), části pro dopravní infrastrukturu, které bude ARI garant,
  • vedení odborné a transparentní debaty o koncepci a praktickém využití BIM u projektů veřejné infrastruktury, včetně podpory Rady pro BIM vytvořené při Ministerstvu dopravy/SFDI.

Návrhy vzorových dokumentů

Prvním výstupem pracovní skupiny pro BIM jsou návrhy vzorových dokumentů (šablony, přílohy smluv a metodiky jejich využití), které vznikly na základě praktických zkušeností ze skutečných projektů. Dokumenty mají sloužit jako podklady pro veřejné zadavatele a soukromé investory, kteří plánují připravovat své projekty s využitím BIM.

Tímto krokem ARI šíří osvětu dobré praxe, neboť se její členové mnohdy setkávají s nedostatečně připravenými a špatně specifikovanými zadáními na využití BIM při přípravě a realizaci projektů.

První verze dokumentů naleznete na stránkách ARI ZDE.

Statut pracovní skupiny naleznete ZDE

Zajímá vás téma
BIM pro dopravní stavby?