Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

Navrhni, postav a buď v klidu.

  • 27. 4. 2023
  • Zpráva

Metoda Design & Build šetří zadavatelům zásadně čas i starosti

Představte si, že jste starosta a ve své obci chcete postavit novou školu. Na výběr máte dvě možnosti. V první variantě budete nejprve s jedním dodavatelem řešit projektovou dokumentaci a následně s druhým samotnou stavbu. Mezi oběma pak budete fungovat jako spojka (a často taky hromosvod) při řešení konfliktů a zajišťování kooperace. Ve druhé variantě zadáte v rámci jedné zakázky přípravu projektové dokumentace i realizaci jednomu dodavateli, který si celý proces ve vlastním zájmu co nejvíce zharmonizuje… Co si vyberete? Jestli je to druhá možnost, tak je tento článek právě pro vás.

S první variantou popisovanou v úvodu, kterou můžeme označit jako tradiční, se dnes už na vlastní kůži seznámila naprostá většina zadavatelů. Zkráceně se tento postup označuje jako D & B & B (Design and Bid and Build, tedy navrhni–vyber–postav). Jak jsme naznačili na začátku, při takovém typu projektu musí zadavatel po poměrně dlouhou dobu vynakládat značné úsilí. A to s nejistým výsledkem. Je to dáno zejména oddělením odpovědnosti za návrh a provedení stavby, což v konečném důsledku často vede k nedosažení cílových parametrů provozu stavby. Každá fáze projektu je v tomto případě zajištěna samostatnými smluvními vztahy oddělujícími odpovědnost jednotlivých zúčastněných subjektů (projektanta, zhotovitele, investora, provozovatele). Objednavateli to nepřináší jistotu dlouhodobého spolehlivého a předvídatelného výsledku, tedy souladu plánovaného a skutečného výkonu stavby. 

Podívejme se na velmi zjednodušenou rekapitulaci některých kroků, které je v případě tradičního postupu nutné provést:

  1. Vysoutěžit a nechat zhotovit návrh díla – projektovou dokumentaci.
  2. Zajistit financování.
  3. Vypsat soutěž na stavbu.
  4. Vybrat zhotovitele.
  5. Řídit kooperaci a spory mezi projektanty a stavbou a trvale se zabývat postupem realizace.
  6. Zajistit provozovatele stavby.
  7. Sledovat provozní náklady, soulad a spolehlivost výkonů stavby (např. spotřeby energií) a porovnávat je s očekáváním podle návrhu.
  8. Řešit komplikace, či dokonce spory vyplývající ze záruk za jakost, životnost a spolehlivost stavby a zařízení.
Jde to i jinak? Ano

Říkáte si, jestli jako zadavatel musíte nezbytně jít po této často trnité cestě? Nemusíte. Metodu dodávky můžete změnit tak, aby co nejvíce činností, pokud možno včetně řízení provozu, zajistil jediný kvalifikovaný zhotovitel. V ideálním případě bude schopný nejen zpracovat projektovou dokumentaci, stavbu postavit, ale i ji provozovat v souladu s provozními potřebami a předpokládanými náklady.

Bavíme se o metodě pod zkratkou D & B (Design & Build, tedy navrhni a postav), případně o její rozšířené podobě Design – Build – Operate. Ta zahrnuje nejen potřebný návrh a realizaci, ale i provozování provedené stavby zhotovitelem po stanovenou dobu.

Zdroj: časopis Veřejné zakázky č. 2/2023

Zajímá vás téma
?