Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

Metóda „Best Value“ kladie väčší dôraz na kvalitu

Nielen cena, ale i kvalitnejšie ponuky v obstarávaní, úspora verejných financií, lepšia úroveň služieb. To sú základné prínosy modernej metódy v obstarávaní, ktorá bola nosnou témou semináru „Skutočný príklad metódy Best Value v ČR od A po Z“, ktorý sa uskutočnil 26. novembra 2019 na pôde  Ministerstva zemědelství Českej republiky v Prahe.  Za Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej „úrad“) sa na panelovej diskusii zúčastnil riaditeľ Inštitútu verejného obstarávania Jaroslav Lexa. Pozvanie prijali aj zástupcovia sesterského českého Úradu na ochranu hospodárskej súťaže.

Obstarávatelia z Českej republiky túto metódu úspešne vyskúšali pri zadávaní Štúdie realizovateľnosti vysokorýchlostnej trate Brno – Přerov – Ostrava. V rámci seminára sa s účastníkmi podelili najmä o svoje skúseností z obstarávania tejto zákazky, vrátane prekážok, ktoré s tým súviseli. Pri obstarávaní brali ohľad aj na úroveň zhotoviteľa, kvalitu jeho tímu, čo takisto vplýva na výsledné riešenie – predkladanú ponuku. „Zaujímali sa aj o reakcie, požiadavky verejnosti, ktorá musí túto náročnú stavbu nejakým spôsobom prijať, nezabúdali ani na environmentálny vplyv stavby na okolie,“ hovorí k téme Jaroslav Lexa. „Takéto postupy v podstate využívame aj na Slovensku, jej kritéria spadajú pod  zodpovedné verejné obstarávanie, z ktorého verejnosť pozná najmä sociálne či zelené verejné obstarávanie. Čiže, nesledujeme len to, za akú cenu môžeme niečo kúpiť, ale aj iné súvisiace aspekty. Sme radi, že verejní obstarávatelia a obstarávatelia, ale aj laická verejnosť považujú za dôležité zohľadňovať v pri nákupoch  celkovú kvalitu a zároveň aj dopady na budúcnosť.“

Seminár sa stretol s veľkým záujmom odbornej verejnosti. Odzneli tu aj novinky z oblasti verejného obstarávania zo zahraničia, vrátane využitia metódy Best Value v Holandsku i ďalších krajinách, kde ju aplikovali už skôr. Do diskusie sa zapojil aj zástupca Európskeho parlamentu, vedúci oddelenia verejného obstarávania Jakub Kodym, ktorý uvítal spôsob vedenia semináru, ako i podnetnú diskusiu

Zajímá vás téma
Metoda Best Value ?