Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

Město Litomyšl – průzkum trhu zhotovitelů nového domova pro seniory

Město Litomyšl se rozhodlo zvýšit kapacity pobytových zařízení sociálních služeb a zkvalitnit jejich stávající úroveň, proto si stanovilo jako strategický cíl vybudovat nový objekt domova pro seniory, který by nabídnul svým klientům široké spektrum sociálních služeb zaměřených na již nesoběstačné seniory vyžadující 24 hodinovou péči. Následný provoz nově vzniklého objektu sociálních služeb plánuje Město realizovat prostřednictvím své příspěvkové organizace. Nový objekt sociálních služeb se budu nacházet v těsné blízkosti nemocnice, v ulici Zdeňka Kopala. K tomuto záměru existuje platné stavební povolení.

Město u tohoto projektu zvažuje různé formy spolupráce se stavební společností. Záměrem je rovnoměrné zatížením rozpočtu Města a to ideálně do 10 až 15 let, například různými formami tzv. dodavatelského úvěru.

Cílem tohoto průzkumu trhu je získání zpětné vazby od potenciálních zhotovitelů, stavebních společností nad možnostmi a mezemi realizace tohoto záměru. Více informací o plánované výstavbě nového objektu sociálních služeb se dozvíte na následujících stranách tohoto dokumentu.

Pro více informací přikládáme informační představení investičního záměru města Litomyšl s několika dotazy na samotném konci dokumentu. Celý proces průzkumu trhu je realizován za podpory týmu Infrastrukturního poradenství České spořitelny, a.s.

Zajímá vás téma
PPP pro veřejnou infrastrukturu?

Zajímá vás téma
Sociální bydlení?