Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

Liberecký kraj uspěl se žalobou proti rozhodnutí ÚOHS

  • 2. 6. 2020
  • Zpráva

Krajský soud v Brně dal Libereckému kraji za pravdu v celé šíři argumentace a odmítl tak přístup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), podle kterého by musel Liberecký kraj na plánovaný nákup akcií dopravní společnosti ČSAD Liberec vypsat veřejnou soutěž. ARI se zastala Libereckého kraje.

Soud vyslovil zcela jednoznačný závěr, že ÚOHS i jeho předseda pochybili, pokud podřadili   nákup akcií a koupi (části) závodu za „veřejnou zakázku na dodávky“. Soud souhlasil, že v postupu Kraje neshledává obcházení zákona. Názor ÚOHS byl založen pouze na jazykovém výkladu zákona o zadávání veřejných zakázek. Soud přihlédl naopak k eurokonformnímu výkladu a k vývoji legislativního procesu při schvalování zákona v poslanecké sněmovně.

Liberecký kraj u soudu

Liberecký kraj koupil v roce 2018 majoritní podíl akcií v ČSAD Liberec, aby mohl zajistit dopravní obslužnost v kraji. Nákupu akcií předcházelo několik variant. Kraj mohl buď vypsat veřejnou soutěž, založit vlastního dopravce, anebo koupit ČSAD Liberec. Desetiletou zakázku se vypsat nepodařilo, o nákup ČSAD se Kraj sice pokusil, překazil mu jej však antimonopolní úřad, proto založil vlastního dopravce Autobusy LK.

Po provedení odborné analýzy se však ukázalo, že není výhodné budovat firmu zcela od nuly. I proto zastupitelé schválili vstup do již existující dopravní firmy, a nákup ČSAD prostřednictvím Autobusů LK bylo tak jen jasným vyústěním několikaleté snahy. Nutno podotknout, že hospodaření ČSAD Liberec bylo toho času ztrátové a podnik se tak ocitl na pokraji insolvence.

Nákup však zablokoval ÚOHS na podnět konkurenční společnosti BusLine, neboť podle něj šlo o obcházení zákona o veřejných zakázkách. ÚOHS rozhodl, že akcie nesmí Kraj koupit přímo, ale musí vyhlásit veřejnou zakázku.

ARI se kraje zastala

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) dlouhodobě prosazuje zahraniční praxi, efektivitu a zdravý rozum při budování české infrastruktury, a proto nabídla v případu Kraji spolupráci. „Účelové zneužívání možnosti odvolání se ke kontrolním orgánům považujeme za český nešvar, který dlouhodobě paralyzuje realizaci velkých, ale i středně velkých projektů na výstavbu nebo služby. To způsobuje velké ekonomice ztráty už jen proto, že se realizace odkládá o měsíce až roky“, říká Tomáš Janeba, prezident ARI.

ARI považovala rozhodnutí antimonopolního úřadu za nebezpečný precedens, který je v rozporu s evropským právem. Spojila se v tomto případě s Asociací pro veřejné zakázky a nabídla kraji právní podporu při přípravě žaloby a argumentace. Nyní jí dal brněnský krajský soud za pravdu a věc vrátil ÚOHS k dalšímu řízení. V odůvodnění rozsudku mimo jiné soud vyzdvihl vyčerpávající a precizní argumentaci žalobce. „Vnímáme, že toto rozhodnutí může být významné pro mnoho dalších zadavatelů při nabývání podílu / (části) závodu obchodních korporací za účelem zajištění dopravní obslužnosti a nebo zajišťování i jakýchkoliv jiných veřejných potřeb zadavatelů včetně budování infrastruktury či správy a provozování majetku prostřednictvím koupě soukromých společností, neboť krajský soud takový postup výslovně potvrdil jako legitimní a vyloučil, že by se mohlo jednat o obcházení zákona,“ říká Tomáš Janeba, prezident ARI.