Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

Každý problém může být příležitostí. Platí to i pro dopady klimatické změny ve městech.

Změna klimatu v posledních letech urych- luje potřebu přistupovat systematicky a komplexně k životnímu prostředí i v rám- ci udržitelného rozvoje měst a obcí. Mezi- národně uplatňované koncepty hovoří o takzvaných Green Cities – zelených měs- tech. Ale které město je „zelené“?

„Přestává nám stačit přístup, kdy ve městech rozhodujeme o jednotlivých projektech bez vědomí vazeb a souvislostí na jiné projekty a jejich kombinovaných dopadů na kvalitu místního životního prostředí, hospodářství či sociální oblast. Zelená města představují koncept, jehož cílem je systémově řešit problém udržitelnosti městského prostředí,“ říká Petr Dovolil, senior konzultant společnosti Mott MacDonald, která takto zaměřené akční plány pro řadu měst v zahraničí zpracovává.

A pokračuje: „Tento přístup…

Zajímá vás téma
Zelená města (Green Cities)?