Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

Jan Troják: V Evropě se uzavřelo kolem stovky PPP projektů, v Čechách jsme na začátku…

  • 14. 4. 2015
  • Zpráva

České PPP projekty jsou na začátku. I po cca 12-ti letech, kdy o nich hovoříme. Přitom jenom za loňský rok bylo v Evropě uzavřeno cca 100 infrastrukturních PPP projektů v celkovém objemu přes 18 mld. EUR (cca 500 mld. CZK), což je 13% nárůst oproti roku 2013.

Investiční náklady jsou hrazeny zejména z privátních peněz. Zadavatelé začínají obvykle platit až po uvedení příslušné infrastruktury do provozu. Tedy často až řadu let od začátku realizace infrastruktury a přitom jsou velmi často de-jure jejími vlastníky hned od počátku.

Veřejní zadavatelé si oblíbili změnu své pozice z organizátora a realizátora stavby, provozu a údržby na zákazníka. Na zákazníka, jehož zájmem je kontrolovat, jak vybudovaná infrastruktura plní svůj účel a příslušně penalizovat soukromého dodavatele v případě, že tomu tak není. To je fundamentální změna. Zadavatel se nezabývá budováním, provozem, údržbou, zadavatel se zabývá užitkem, potřebností a službou infrastruktury pro své občany. Díky široce akceptovaným standardům k tomu má významný nástroj – koncesní smlouvu.

Používané přístupy Design-Build, Design-Build-Finance-Maintain apod. ve spojení se soutěžním dialogem prověřeně a efektivně umožňují optimalizovat jak návrh, tak výstavbu společně s údržbou a financováním. Je to pro mne jediný známý a prověřený způsob, kdy se tyto čtyři zásadní aspekty realizace infrastruktury potkají v jeden okamžik a je možné je navzájem optimalizovat.

Pro výrazný a efektivní rozvoj české infrastruktury je tento přístup jako jeden z mála možných, samozřejmě tam, kde je vhodný, což je třeba vždy prověřit využitím k tomu připravených technik. I kdybychom pominuli výrazný cenový dopad, mobilizaci externích finančních prostředků, či neutralitu ke státnímu dluhu z pohledu Maastrichtských kritérií, tak hlavní a zásadní výhodou je optimalizace realizace díla z pohledu řádného hospodáře a to nejenom z technického pohledu, ale i díky silné soutěži z pohledu obchodního.

Pojďme využít stávající velmi příznivou situaci jak na finančních trzích, tak i ve stavebním sektoru.

Jan Troják, ředitel Projektového financování ČSOB

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz