Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

GreenDeal4Buildings: Projektová schůzka a workshop

Ve dnech 14. a 15. října 2021 zahájilo konsorcium projektu GreenDeal4Buildings přípravu kulatých stolů zúčastněných stran prvním workshopem a projektovým setkáním na půdě Svazu podnikatelů ve stavebnictví Slovenska.

Během prvního dne, 14. října, se konal workshop, na kterém byl definován formát kulatých stolů a témata pro první a druhý kulatý stůl. Partneři projektu určili formát kulatých stolů, okruh účastníků, úroveň zastoupení zúčastněných stran a podrobnosti o předsedech kulatých stolů, termíny prvních dvou setkání a otázku zastoupení vlády při zahájení kulatých stolů.

Dne 15. října se konala schůzka projektových partnerů, na které se projednávaly technické a organizační záležitosti týkající se realizace projektu. Konkrétně byly definovány pracovní skupiny, dohodnuty termíny pro vypracování programu zahajovacího zasedání kulatých stolů a pro oslovení klíčových účastníků a vypracování pozvánek. Diskutovalo se také o vypracování komunikačního plánu, webových stránkách projektu a prezentaci projektu na sociálních sítích. Projektového setkání se prostřednictvím videohovoru zúčastnil také projektový konzultant z agentury CINEA.

Projekt Zelená dohoda pro budovy (Green Deal for Buildings) je součástí celoevropské iniciativy, hrazené z programu Horizon 2020. Základním úkolem projektu je organizace kulatých stolů za účasti špičkových odborníků ze soukromého i veřejného sektoru na téma: i. efektivní financování, ii. zvýšení investic do energetické účinnosti a iii. zvyšování hodnoty a důvěry investorů.

Celkovým cílem projektu je přispět k realizaci iniciativy Chytré finance pro chytré budovy (SF4SB) na Slovensku a v České republice přímou motivací zúčastněných stran prostřednictvím opatření dohodnutých a schválených národními kulatými stoly a rozpracovaných v cestovních mapách, akčních plánech a pokynech zaměřených na rozvoj tří pilířů, které jsou základem iniciativy.

Na projektu se podílí 9 partnerských organizací: SEVEn, The Energy Efficiency Center, Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS), Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES), Slovenská inovačná energetická, Ústav vzdelávania a služieb, Prvá stavebná sporitelňa, Via Europa a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) jako hlavní partner projektu.

Více o projektu na www.greendeal4buildings.eu/cs/

Zajímá vás téma
Zelená města (Green Cities)?