Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

GreenDeal4Buildings: Pátý kulatý stůl evropského projektu Zelená dohoda pro budovy v ČR

3. března 2023, Praha | Jak urychlit renovace? Tomuto tématu se budeme věnovat na pátém kulatém stole evropského projektu Green Deal for Buildings. Renovace obytných budov je důležitou součástí energetické revoluce. Snížení energetické náročnosti budov a jejich zapojení do distribuované výroby energie je nezbytné. Renovace probíhají v ČR pomalu. Ročně je do vyššího energetického standardu renovováno pouze asi 1 % budov. Komplexní renovace, nejambicióznější a nejefektivnější způsob obnovy budov, tvoří jen zlomek z nich.

O možnostech, jak renovace, a především komplexní renovace podpořit a urychlit, budou jednat bankéři, stavaři, úředníci a experti v oblasti úspor energie 3. března od 9:00 v prostorech Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF).

Pátý kulatý stůl ze série Smart Finance for Smart Buildings, moderuje Jeroným Janíček a celou diskuzi otevře Petr Valdman ze Státního fondu životního prostředí.

V další části Vojtěch Svoboda z Ministerstva průmyslu ČR představí aktivity MPO v oblasti směrnic o energetické účinnosti (EED) a o energetické účinnosti budov (EPBD) a data potřebná k vyhodnocení jejich plnění. S Tomášem Vanickým z Centra pasivního domu se podíváme na usnadnění komplexních renovací obytných budov, takzvaný one-stop shop, a Tomáš Majtner ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví se zaměří na to, jak zvýšit podíl komplexních renovací budov.

Závěrečná část tohoto kulatého stolu bude věnována představení výsledků rozsáhlé studie vyhodnocení současného stavu renovace budov. Studii představí Jiří Karásek ze společnosti SEVEn. Společně také nahlédneme do nadcházejících aktivit kulatých stolů v tomto roce.

________________________________

O projektu

Projekt Zelená dohoda pro budovy (Green Deal for Buildings) je součástí celoevropské iniciativy, financované z programu Horizon 2020. V rámci projektu bude v České republice a na Slovensku zorganizováno osm kulatých stolů za účasti odborníků ze soukromého i veřejného sektoru, na kterých budou prezentovány a projednávány nedostatky implementace energetických úspor, které limitují či omezují efektivitu veřejného financování a zapojení soukromého kapitálu. Společně budou hledány možnosti, jak ovlivnit národní politiku s cílem podpořit implementaci opatření. Konkrétně budou vypracovány cestovní mapy, akční plány a pokyny, na jejichž základě budou navržena opatřeníkrátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Současně se předpokládá vznik zásobníku projektů, které lze efektivně financovat. Na projektu se podílí devět partnerských organizací z České a Slovenské republiky.

Více o projektu na www.greendeal4buildings.eu/cs/.

Zajímá vás téma
Zelená města (Green Cities)?