Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

EIB vstoupila jako člen do Asociace pro rozvoj infrastruktury

Evropská investiční banka (EIB) se od března 2021 stala řádným členem Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s. (ARI). Aktivně se tak zapojí do přípravy společných konferencí, komunikačních aktivit a zároveň zintenzívní spolupráci s ostatními členy ARI v rámci pracovní skupiny pro financování infrastruktury. Spolupráce se bude soustředit především na oblast infrastruktury, podpory PPP projektů a naplňování cílů Zelené dohody pro Evropu.

„EIB jako klimatická banka EU, je pevně odhodlána podporovat zelenou transformaci a zavedení udržitelného financování považujeme za klíčový krok tímto směrem. EIB hraje důležitou roli zejména při rozvoji a financování zelených a klimaticky-odolných investic. Jako významný finančník veřejné infrastruktury vidíme v ARI našeho přirozeného partnera v České republice a jsme potěšeni, že můžeme posílit naši spolupráci a spojit své síly při podpoře udržitelných investic,“ vysvětlila Nathalie Binet, vedoucí kanceláře skupiny EIB v Praze.

EIB je bankou Evropské unie a jednou z největších nadnárodních finančních institucí. Úlohou skupiny EIB je podporovat investice poskytováním dlouhodobého financování, záruk a poradenských služeb. Aktivity skupiny se zaměřují na šest prioritních oblastí: klima a životní prostředí, infrastruktura, inovace a dovednosti, malé a střední podniky, rozvoj a koheze. Od roku 2020 se EIB schválením svého Plánu pro změnu klimatu stává Klimatickou bankou EU, a to s ambiciózními cíli poskytnout 50 % svého financování na opatření v oblasti klimatu do roku 2025 a zmobilizovat 1 bilion EUR na investice v oblasti klimatu a udržitelnosti životního prostředí do roku 2030. V České republice skupina EIB od roku 1992 doposud podpořila investice přesahující 23,2 miliardy EUR.

EIB je velmi aktivní v podpoře veřejného i soukromého sektoru, poskytovaní projektového financování, včetně financování PPP projektů. Poskytuje také specializované poradenství v oblasti PPP prostřednictvím svého týmu odborníků z EPECEuropean PPP Expertise Centre. Posláním EPEC je podporovat veřejný sektor v celé Evropě při zajišťování lepších partnerství veřejného a soukromého sektoru. Děje se tak prostřednictvím tří pilířů aktivit – podpory přípravy PPP projektů, podpory rozvoje PPP metodologie a sdílením osvědčených postupů.

EIB podporuje Českou republiku také prostřednictvím technické pomoci, a to především přes aktivity Evropského centra investičního poradenství (EIAH). Ve všeobecnosti EIB poradenství podporuje samosprávy prostřednictvím svého poradenského programu „URBIS“ nebo pomáhá s přípravou projektů energetické účinnosti prostřednictvím „Evropské místní energetické pomoci“ (ELENA). V současné době EIB mimo jiné podporuje Ministerstvo dopravy ČR při přípravě úseku dálnice D35 formou PPP a ČMZRB při zřizování poradenského hubu. Banka také pracuje na třech projektech technické pomoci ELENA pro investice do energetické účinnosti pro Středočeský kraj, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a ČMZRB.

„Dlouholeté spolupráce s EIB si velmi vážíme. Vstup EIB mezi řádné členy ARI je pro nás velkým závazkem, ale hlavně uznáním naší práce, toho, co ARI dělá a kam směřuje. Investice do zelené a digitální ekonomiky a udržitelné veřejné infrastruktury vyžaduje nové myšlení, nové přístupy a nové způsoby financování. Společným cílem je sdílení informací mezi členy, spolupráce na nových produktech a inovativních řešeních,“ zhodnotil Tomáš Janeba, prezident ARI.

 

Kontakty:

Kancelář skupiny EIB v Praze | t: 222 191 176, e: prague@eib.org

Adresa kanceláře EIB v Praze je Klimentská 46, 11020 Praha 1.

ARI působí jako think-tank soukromého sektoru pro veřejnou infrastrukturu, sjednocující zájmy a názory více než 50 významných infrastrukturních dodavatelů a institucí – projektových a inženýrských kanceláří, stavebních společností, bank, investorů a poradců. ARI prosazuje osvědčenou mezinárodní praxi v přípravě, realizaci a financování projektů veřejné infrastruktury.

Více na: www.ceskainfrastruktura.cz a také www.zelena-mesta.cz

Zajímá vás téma
Zelená města (Green Cities)?

Zajímá vás téma
PPP pro veřejnou infrastrukturu?