Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

Dopravní legislativa 2022: Urychlování výstavby, aktualizace bodového systému a pomoc s přípravou vysokorychlostních tratí

Ministerstvo dopravy plánuje tento rok předložit vládě k projednání pět návrhů zákonů. Posuzovat bude rovněž potřebu úpravy právních předpisů pro stavbu vysokorychlostních tratí. Největší změny čekají ve druhé polovině roku zákon o silničním provozu, jehož novela aktualizuje sankční systém pro řidiče. 

Ministerstvo předloží rovněž návrh novely liniového zákona k urychlení výstavby vybrané dopravní infrastruktury, změny budou dále v drážním zákoně nebo v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Úpravy  navrhujeme na základě nových předpisů Evropské unie a zkušeností získaných dosavadní praxí v daných oblastech.

„Letos aktualizujeme a předložíme vládě ke schválení návrh novely zákona o silničním provozu, kterým se zjednoduší a zpřehlední sankční systém s důrazem na bezpečnost silničního provozu, méně závažné přestupky budou trestány mírněji, závažné naopak přísněji. Legislativci budou dále řešit všechny možné překážky, které je třeba odstranit či zmírnit za účelem přípravy staveb vysokorychlostních tratí. Na to pak naváže i příprava potřebných změn zákonů,“ říká k chystaným zákonným úpravám ministr dopravy Martin Kupka.

Novela zákona o dráhách by měla přinést lepší ochranu cestujících a pomoci ke zvýšení počtu pasažérů v železniční dopravě. Návrh zákona bude obsahovat prováděcí opatření k novému nařízení Evropské unie, které upravuje práva a povinnosti cestujících v železniční dopravě. Hlavním cílem je poskytnout cestujícím výrazně lepší ochranu v případě narušení dopravy.

Cestující budou dostávat informace v reálném čase a dopravci budou povinni uhradit jim příslušné náklady, pokud se rozhodnou řešit náhradní přepravu dle vlastních představ. Nařízení rovněž reaguje na potřeby osob se zdravotním postižením nebo osob s omezenou schopností pohybu, a to zejména snížením doby pro předběžné oznámení žádosti o pomoc na 24 hodin.

V letošním roce má být připraven návrh zákonné úpravy vzniku a postavení Správy dálnic a silnic. Ta by měla vzniknout ze současného Ředitelství silnic a dálnic. Jde o změnu právní formy, kdy se ze státní příspěvkové organizace stane státní podnik. Cílem této transformace je mít efektivní subjekt pro výstavbu a údržbu silniční infrastruktury, který je konkurenceschopný na pracovním trhu. Změna by měla zrychlit a zefektivnit silniční výstavbu. Přinést má také adekvátní odměňování klíčových zaměstnanců a expertů.

Novela liniového zákona by pak měla urychlit výstavbu dopravní infrastruktury, a to hlavně v případě celoevropské dopravní sítě. Podle Evropské komise čelí řada investic složitým postupům udělování povolení. Dokončení transevropské dopravní sítě přitom bude mít pozitivní dopady na mezinárodní konkurenceschopnost i podnikatelské prostředí v České republice.

Změny v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se budou týkat hlavně schvalování technické způsobilosti vozidel a jejich částí, zejména se mají stanovit kompetence orgánům státní správy a doplnit pravidla správního trestání v této oblasti. Další změny se týkají například zjednodušení provádění některých úkonů spojených s registrem silničních vozidel, rezervace registračních značek či stanovení technických požadavků na vozidla nepodléhající schvalování technické způsobilosti. Občané již nebudou muset předkládat úřadu protokol o evidenční kontrole, protože úředníci mohou využít svého přístupu do informačního systému, dojde k výraznému prodloužení doby platnosti evidenční kontroly, některé úkony vůči registračním úřadům bude možné dělat elektronicky.

Návrh, kterým se mění zákon o silničním provozu, pak má zpřehlednit trestání porušování pravidel silničního provozu a bodový systém, a to s důrazem na bezpečnost. Méně závažné přestupky proto budou trestány mírněji, zatímco u závažných se sankce zpřísní.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Zajímá vás téma
Vysokorychlostní tratě (VRT)?