Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

Dopravní a energetický stavební úřad zefektivní a zkvalitní stavební řízení

Jeden úřad pro územní řízení a povolování nejvýznamnějších dopravních a energetických staveb. Od 1. ledna 2024 začal vykonávat agendu povolování vyhrazených staveb nový Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ). Jeho cílem je zefektivnit, zkvalitnit a zpřehlednit stavební řízení. Výsledkem činnosti úřadu má být rychlejší a odbornější rozhodování o klíčových infrastrukturních projektech.

„Smyslem DESÚ je v případě specifických a náročných staveb soustředit výkon stavebních agend pod jeden státní úřad. To přináší větší specializaci, sdílení znalostí, zkušeností a kapacit. Výsledkem má být rychlejší a odbornější rozhodování o významných či specifických stavbách dopravní, energetické a průmyslové infrastruktury,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Nový úřad působí jako prvostupňový stavební úřad pro vyhrazené strategické a rozsáhlejší liniové stavby. Konkrétně se jedná například o stavby dálnic a drah, civilní letecké stavby, velké výrobny elektřiny s výkonem nad 100 MW, stavby v areálu jaderného zařízení, stavby přenosové a přepravní soustavy a podobně.

Činnost úřadu také významně pomůže městům a obcím se stavebními úřady či hygienickým stanicím. Od samospráv totiž DESÚ přebírá nová vyvlastňovací řízení pro vyhrazené stavby, od krajských hygienických stanic potom posuzování ochrany veřejného zdraví u nově zahajovaných vyhrazených staveb. Úřad přebírá také některá řízení k vyhrazeným stavbám zahájená v loňském roce a dokončí je podle starého stavebního zákona.

Náš úřad se bude zabývat například povolením záměrů dostavby Pražského okruhu nebo dostavby dálnic D35 a D11, rozšiřování jaderné elektrárny Dukovany nebo povolením záměru modernizace železničního uzlu Česká Třebová či modernizace trati z Praha-Ruzyně do Kladna,“ říká ředitel DESÚ Martin Kozák.

Důležitou roli sehrává DESÚ jako odvolací správní orgán vyhrazených staveb proti rozhodnutím krajských stavebních úřadů pro nevyhrazené stavby dopravní a energetické infrastruktury. Proti rozhodnutí DESÚ je možné se odvolat u Ministerstva dopravy v případě dopravních staveb nebo u Ministerstva průmyslu a obchodu v oblasti energetických staveb.

Dopravní a energetický stavební úřad vznikl k 1. červenci 2023 novelou stavebního zákona. Nahradil původně plánovaný Specializovaný a odvolací stavební úřad, který až do 30. června loňského roku spadal pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Úřad má tři pobočky, konkrétně v Praze, Plzni a Olomouci.

Zdroj: Ministerstvo dopravy

Zajímá vás téma
Urychlení povolovacích procesů?