Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

DB Netz a Správa železnic vybraly koordinátora příprav rychlotrati z Drážďan do Prahy, zaplatí 8 milionů eur

Jde o historicky první soutěž, ve které hledali společně dodavatele německý a český správce infrastruktury. 

Německý správce železniční infrastruktury DB Netz a Správa železnic uzavřely výběrové řízení, v kterém hledali firmu na koordinaci příprav nového vysokorychlostního spojení z Drážďan do Prahy.

Zakázku získalo sdružení firem BIEGE „Projektsteuerung NBS Dresden-Prag“  vedené projekční společností Vössing Ingenieurgesellschaft. Vyplývá to z uzavřeného kontraktu v registru smluv. Hodnota zakázky je 8,092 milionů eur, tedy v přepočtu zhruba 213 milionů korun.

Jde o průlomovou zakázku: poprvé hledali dodavatele němečtí a tuzemští správci železnice společně. Zakázka se týká společného tunelu pod Krušnými horami včetně zapojení tratě do železničního uzlu v Ústí nad Labem. Pro Česko jde o novinku nejen proto, že poprvé bude mít na starosti stavbu na českém území i německá strana. Poprvé se na české železnici soutěží firma, která bude mít na starosti koordinaci všech činností souvisejících s přípravou rychlotrati.

„Předmětem soutěžené zakázky je vedení a koordinace těchto činností, všech dodavatelů dílčích zakázek a podpora zadavatelů v průběhu fáze předběžného plánování, která zahrnuje také přípravu podkladů pro doprovodné zakázky, a to napříč všemi částmi projektu,“ uvedla v květnu Správa železnic v tiskové zprávě.

Zakázku administrovala DB Netz AG. Seznámení potenciálních dodavatelů se způsobem zadávání veřejných zakázek podle německého práva proběhlo na počátku loňského v Praze prostřednictvím předběžné tržní konzultace.

Rozdělení nákladů podle délky tunelu

Projektové řízení se týká jedné ze tří částí celé trati: tunelu pod Krušnými horami. Už dříve se Česko a Německo dohodly, že společné náklady na přípravu tunelu budou dělit poměrem 43 (ČR) : 57 (SRN). Tento poměr zohledňuje délku tunelu na jednotlivých stranách hranice.

Rychlotrať do Drážďan by měla být jednou z prvních, která se v Česku začne stavět. Na německé straně již začal na podzim podzemní průzkum. Současně běží také v Německu soutěž na dokumentaci pro územní řízení.

Vysokorychlostní trať má umožnit jízdu vlaků rychlostí až 350 kilometrů za hodinu. Jízdní doba z Prahy do Ústí nad Labem by se měla zkrátit zhruba o polovinu na 30 minut. Cesta do Drážďan by měla trvat hodinu a z Prahy do Berlína pak 2,5 hodiny.

Ze studie proveditelnosti vyplývá, že výstavba české části z Prahy až po hranici v tunelu vyjde na 198 miliard korun.  Scénář ministerstva dopravy a Správy železnic počítá s dokončením všech etap stavby do roku 2040, studie proveditelnosti hovoří i o roku 2035 včetně odbočné větve do Mostu.

Zdroj: zdopravy.cz

Zajímá vás téma
Vysokorychlostní tratě (VRT)?