Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

ČMZRB a ARI navázaly spolupráci na identifikaci a přípravě projektů

ARI rozšiřuje počet svých členů. Dalším členem, tentokrát honorárním, se od 1. června stala Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB), která napomáhá rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu.

Zástupci ČMZRB a ARI se tímto mohou zapojit do pracovních skupin tak, aby podpořili přípravu infrastrukturních projektů vhodných pro financování prostřednictvím finančních instrumentů ČMZRB a nově vznikajícího Národního rozvojového fondu (NRF). Banka totiž působí též jako finanční manager prostředků poskytnutých České republice na financování rozvoje infrastruktury.

ČMZRB bude v ARI zastupovat Marcel Babczynski. Věříme, že naše vzájemná spolupráce úspěšně posune financování rozvoje české infrastruktury do nadcházejícího dotačního období 2021 – 2027, které bude charakteristické přechodem od dotačních programů více k finančním instrumentům a širšího zapojení soukromého kapitálu do rozvoje veřejné infrastruktury.

Zajímá vás téma
Národní investiční plán (NIP)?