Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

BIM: Zavádění postupového plánu digitalizace při přípravě a realizaci staveb

ARI Vám přináší další dokument vydaný spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury k zavádění digitálních technologií (BIM) do procesů projektování, výstavby a provozu dopravní infrastruktury ve Spolkové republice Německo.

Tato „První monitorovací zpráva“ vydaná v lednu 2017 přináší informaci o:

  • probíhajících pilotních projektech,

Dosavadní zkušenosti s procesy BIM u projektu tunelu Rastatt jsou bez výjimky pozitivní: kvalita projektování a řízení projektu byla výrazně zlepšena.“

  • zahájení rozšířené druhé fáze pilotních projektů,
  • započetí standardizace smluv, postupů a databází.

Zajímá vás téma
BIM pro dopravní stavby?