Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

BIM: Roadmap digitální projektové přípravy a výstavby

Dokument vydaný spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury k zavádění moderních IT procesů a technologií při projektování, výstavbě a provozování objektů ve stavebnictví ve Spolkové republice Německo. 

ARI zajistila překlad dokumentu do českého jazyka v návaznosti na odbornou debatu u kulatého stolu ARI, která proběhla v Praze dne 14. října 2016 na Ministerstvu dopravy ČR za účasti ministra dopravy ČR, zástupců ambasády Spolkové republiky Německo v Praze a německých odborníků na téma: Nový přístup k realizaci velkých projektů v Německu.

Video záznam a prezentace kulatého stolu jsou k nalezení zde: http://www.ceskainfrastruktura.tv/udalost/reformy-v-nemecke-infrastrukture/

Tato publikace byla vydána v rámci programu pro vztahy s veřejností vlády Spolkové republiky Německo, je určena pro bezplatnou distribuci a nesmí být poskytována za úplatu.

Zajímá vás téma
BIM pro dopravní stavby?