Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

ARI: Závěry z Národní konference o české infrastruktuře 2014

První ročník Národní konference o české infrastruktuře se uskutečnil 16. dubna 2014 v ČNB. ARI zde představila svůj dokument „2014: Rok změn v dopravní infrastruktuře“, ve kterém jmenovitě navrhuje změny, jejichž zavedení povede k lepšímu hospodaření státu a ušetří desítky miliard korun prostřednictvím rychlejší přípravy a efektivnějšího řízení realizace dopravní infrastruktury v ČR.

Z diskuze o těchto změnách, které se zúčastnili ministr dopravy ČR Antonín Prachař, generální ředitel SŽDC Jiří Kolář a lídři společností Metrostav, Skanska, Sudop group a Pragoprojekt, vyplynula jasná shoda nad těmito tématy i způsoby řešení. V závěru této diskuze ARI nabídla předložení návrhu časového harmonogramu implementace těchto změn.

Účastníci konference se prostřednictvím hlasovacích zařízení vyjádřili k řadě otázek: 80% z nich zastává názor, že budoucnost rozvoje české infrastruktury je ohrožována politickou nestabilitou, neexistencí vizí a nejistotou v plánování kapacit. 63% z nich se vyjádřilo, že plán rozvoje by měl být schválen Parlamentem, aby byl pro ministerstvo a investorské organizace neměnný a vymahatelný. Na otázku, co by ministerstvo dopravy mělo dělat lépe, 61% účastníků doporučilo zaměřit se místo nejnižší ceny na získání nejlepšího poměru kvality a ceny a zvýšit plynulost přípravy a realizace.

„Asociace předložila dokument 2014: Rok změn v dopravní infrastruktuře, který jmenovitě navrhuje změny, které povedou k lepšímu hospodaření státu, ušetří desítky miliard korun prostřednictvím rychlejší přípravy a efektivnějšího řízení realizace dopravní infrastruktury v ČR,“ uvedl Tomáš Janeba a dodal: „Z diskuze lídrů odvětví a představitelů státu vyplynula jasná shoda nad těmito tématy i způsoby řešení. Otázkou už jen zůstává, kdy se tyto změny podaří implementovat. Pan ministr má naši plnou podporu.“

„Pravidla musí být nastavena tak, aby byla výhodná pro stát, dodavatelům zajišťovala vizi a přiměřený zisk. Politika „vyhladovění“ dodavatelů není správná. Musíme jasně deklarovat, kam chceme v období 4-6 let dojít. Musíme mít jasnou vizi, jak bude státní a komerční sféra spolupracovat. My tuto vizi máme a jasně deklarujeme, že praktiky minulosti skončily a nyní hledáme cestu jasných, čistých a transparentních podmínek vzájemné spolupráce,“ uvedl ministr dopravy ČR Antonín Prachař.

„Asociace pro rozvoj infrastruktury touto konferencí založila tradici otevřené diskuze politických a odborných elit, zástupců investorských organizací a soukromých dodavatelů nad výzvami v oblasti veřejné infrastruktury a způsobech jejich naplnění. Účastníci otevřeně vyjádřili svůj názor a zhodnotili, zda vývoj a činnost státu za poslední období naplnila jejich vize a očekávání,“ řekl Tomáš Janeba, prezident ARI.

Více informací www.infrakon.cz

Děkujeme partnerům konference, bez kterých by se tento první ročník nikdy neuskutečnil.

Generálním partnerem konference je ČSOB

Partnery konference jsou Mott MacDonald CZ a Havel, Holásek & Partners, advokátní kancelář

Hlavním mediálním partnerem konference jsou Hospodářské noviny

Pořadateli jsou Asociace pro rozvoj infrastruktury a B.I.D. services

Zajímá vás téma
PPP pro veřejnou infrastrukturu?

Zajímá vás téma
Urychlení povolovacích procesů?