Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

ARI: Zahraniční zkušenosti k návrhům technických předpisů a metodik pro zavedení metody BIM u dopravních staveb

SFDI, společně s Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI), CEEC Research, Odbornou radou pro BIM a společností Graitec, uspořádalo v úterý 30. října II. Odborný kulatý stůl – BIM v dopravní infrastruktuře, kde byly prezentovány zkušenosti zahraničních expertů. ČTK tuto debatu z Ministerstva dopravy ČR, kde se kulatý stůl konal, vysílalo živě.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) chce na dopravních stavbách co nejdříve zavést do praxe využití digitálních metod a takzvaného BIM (Building Information Modelling) – informačního modelování staveb. Je to metoda, která pracuje s 3D modelem umožňujícím lepší plánování, přehlednější analýzy pro výběr variant, předcházení kolizím a prodloužení výstavby. Pomůže také vytvoření přesnější zadávací dokumentace a koneckonců i předvedení plánů veřejnosti prostřednictvím digitální vizualizace. 

Záznam z II. Odborného kulatého stolu je dostupný na: www.ceskainfrastruktura.tv

Zajímá vás téma
BIM pro dopravní stavby?