Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

ARI vykročí do roku 2015 s novou písničkou a neutuchající energií

  • 17. 12. 2014
  • Zpráva
ARI vykročí do roku 2015 s novou písničkou a neutuchající energií

V roce 2014 pro Vás ARI připravila odborné akce, včetně jarní a zimní části Národní konference o české infrastruktuře a deseti odborných diskuzí u kulatých stolů k vybraným tématům. Následně vydala pět doporučení a stanovisek s cílem otevřít diskuzi o změnách přístupu. V prosinci 2014 pro Vás spustila nový webový portál www.ceskainfrastruktura.cz.

V příštím roce bude ARI naplňovat své cíle a jako think-tank aktivně hledat a navrhovat změny koncepce – ty s nejlepším poměrem výsledného efektu a energie k zavedení.

ARI bude směřovat pozornost do čtyř oblastí, kde je nutné provést koncepční změny: PROSTŘEDÍ, LIDÉ, STANDARDY a PROJEKTY. Přestože změny musí probíhat paralelně, některá oblast si vyžádá více, jiná méně času. Některé změny přinesou okamžitý efekt, jiné později.

Zatím co změna právního prostředí se zdá být velmi obtížně proveditelná, ve skutečnosti, s cíleným úsilím a ochotou zákonodárců, je realizovatelná do konce příštího roku. Rok 2015 bude klíčový z pohledu správného nastavení nového zadávacího prostředí a vzniku zákona o liniových dopravních stavbách. Bude nutné nalézt společnou řeč a jednotný cíl.

Jednoduše vypadající, ale nejnáročněji realizovatelná změna, je posílení „lidských“ kapacit. Nalezení nových odborníků a zaškolení know-how současných zaměstnanců si vyžádá roky.

Nejrychlejší a nejefektivnější změna, která může mít okamžitý vliv u nových projektů je jednotné nastavení správných standardů – procesů, metod a pravidel – pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek, přípravu projektů, řízení staveb a předcházení a řešení sporů.

ARI věří, že v roce 2015 se začnou vybírat projektanti, inženýři a poradci na základě zkušeností a profesních kvalit lidí, zavede se autorizovaný překlad smluv FIDIC, vznikne odvětvový konsenzus nad vyvážeností obchodních podmínek a minimem změn proti FIDIC. Investiční akce začnou řídit neutrální správci staveb, spory se budou předcházet a ty vzniklé efektivně řešit expertní rady. Začne příprava pilotních projektů metodou Design-Build a PPP.

Děkujeme za Váš zájem a podporu a přejeme Vám krásné vánoční svátky, hodně štěstí a sil na změny v roce 2015,

Tomáš Janeba, prezident ARI