Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

ARI: Vela novela stavebního zákona v souvislostech

Seminář VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA V SOUVISLOSTECH s podtitulem Jaké novinky do stavebního práva přináší od 1. 1. 2018 novela č. 225/2017 Sb., který byl připraven pod záštitou Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) ve spolupráci s odborníky Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Havel, Holásek & Partners a Frank Bold Advokáti s.r.o. a.Seminář se konal 31. října 2017.

Novela stavebních předpisů zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přináší od 1. 1. 2018 mnoho zásadních změn do územně-plánovacích, územně-povolovacích a stavebně-povolovacích procesů, včetně změn v řízení o posouzení vlivu na životní prostředí, urychlení výstavby dopravní infrastruktury a mnoha jiných správních předpisů. Novela celkem čítá téměř 70 stran zákonného textu a novelizuje kromě stavebního zákona dalších 44 právních předpisů.

Přednášejícími byli:

  • Mgr. Pavel Černý, advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, s.r.o.
  • Ing. Eva Fialová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor územního plánování
  • Mgr. Jana Machačková, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor stavebního řádu
  • JUDr. Vladimíra Sedláčková, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor stavebního řádu
  • Ing. Tomáš Janeba, Asociace pro rozvoj infrastruktury, a Mgr. Štefan Potočňák, advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners

Zajímá vás téma
Urychlení povolovacích procesů?