Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

ARI–SŽDC: Předběžná tržní konzultace k VRT Praha – Brno – Břeclav

V pondělí 30. ledna 2017 proběhla předběžná tržní konzultace k  zadávacímu řízení na zadání veřejné zakázky, s předpokládaným názvem „Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav“ (Veřejná zakázka), kterou pořádala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) spolu s Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI), která celou akci moderovala.

Zadavatel se rozhodl představit svůj záměr prostřednictvím institutu předběžné tržní konzultace okruhu potenciálních dodavatelů a diskutovat s nimi stěžejní zadávací podmínky Veřejné zakázky. V jeho zájmu je, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly jeho potřebám a současně, aby byly i spolu s předmětem zakázky nastaveny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

Potenciální uchazeči tak měli prostor se zadavatelem otevřeně o studii diskutovat a poté písemně do pěti dnů vyjádřit své názory, návrhy a připomínky. Převážná většina z nich této možnosti využila.

Zajímá vás téma
Vysokorychlostní tratě (VRT)?