Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

ARI-SFDI: Praktické zkušenosti s BIM u infrastrukturních projektů v ČR

ARI ve spolupráci se SFDI uspořádala další odborný workshop na téma praktických zkušeností s využitím BIM u infrastrukturních projektů v České republice, který se uskutečnil v pondělí 30. října 2017.

Jednalo se o druhý ze série čtvrtletních workshopů, jejichž cílem je pravidelně sdílet a diskutovat praktické zkušenosti vzájemně mezi zástupci projekčních, inženýrských a stavebních společností se zástupci rezortu dopravy, SFDI a investorských organizací.

Na workshopu byly představeny a diskutovány projekty:

  • Představení Plánu pro rozšíření využívání digitálních metod a zavedení metody BIM pro dopravní infrastrukturu.
  • Využití moderních geodetických technologií ve stavebnictví.
  • Model tunelu Ejpovice a příprava podkladu pro realizaci dle BIM modelu.
  • ŽST Čachovice – Pilotní projekt BIM pro zadávací dokumentaci (Projekt) u SŽDC, státní organizace.

— 

Vláda ČR schválila 25. září 2017 koncepci zavádění metody informačního modelování staveb (BIM) do stavební praxe v České republice v letech 2018 až 2027. Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) sdělil, že zavádění metody BIM se rozšiřuje možnost využívání moderních informačních technologií ve stavebnictví. Firmy dle něj díky digitalizaci výroby dosáhnou vyšší produktivity, budou inovativnější a zvýší svou konkurenceschopnost v odvětví.

ARI a SFDI zastávají názor, že proces zavádění BIM do přípravy a realizace dopravní infrastruktury je velmi komplexní a dlouhodobý cíl, který se neobejde bez pravidelné interaktivní debaty o praktických aspektech zavádění BIM. Kooperativní přístup a otevřená debata o výhodách, limitacích a problémech se jeví po vzoru zahraniční praxe jako efektivní a správné řešení.

Zajímá vás téma
BIM pro dopravní stavby?