ARI–SFDI: PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S BIM U INFRASTRUKTURNÍCH PROJEKTŮ V ČR
Print Friendly

ARI ve spolupráci se SFDI uspořádala na půdě SFDI odborný workshop na téma praktických zkušeností s využitím BIM u infrastrukturních projektů v České republice.

Jedná se o první ze série čtvrtletních workshopů, jejichž cílem je pravidelně sdílet a diskutovat praktické zkušenosti vzájemně mezi zástupci projekčních, inženýrských a stavebních společností se zástupci rezortu dopravy, SFDI a investorských organizací.

ARI a SFDI zastávají názor, že proces zavádění BIM do přípravy a realizace dopravní infrastruktury je velmi komplexní a dlouhodobý cíl, který se neobejde bez pravidelné interaktivní debaty o praktických aspektech zavádění BIM. Kooperativní přístup a otevřená debata o výhodách, limitacích a problémech se jeví po vzoru zahraniční praxe jako efektivní a správné řešení.

Na workshopu byly představeny a diskutovány 3 projekty:

  • Pilotní projekt BIM 5D – 1/9 obchvat Dubá – Strabag
  • Zkušenosti projektanta s BIM projektem intenzifikace ČOV – Sweco Hydroprojekt
  • Zkušenosti se zaváděním technologie BIM na projektu Tunel Ejpovice – Sudop Praha a Metrostav

Každý projekt obsahoval praktickou prezentaci v délce 20–30 min a následnou debatu o tom, co se zdařilo, co se mohlo udělat lépe a co bylo problematické a limitující.

Prezentace ke stažení naleznete ZDE