Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

ARI se podílí na transformaci ŘSD

ARI se aktivně účastní v pracovní skupině Financování a ekonomika na přípravě finančního modelu naplnění vize Národního investičního plánu schváleného vládou v roce 2019.

Valné hromady ARI se mezi pozvanými hosty zúčastnili také zástupci transformačního týmu ŘSD, Alan Ilczyszyn a Matouš Vydra. Oba představili probíhající proces transformace ŘSD a práci pracovních skupin. Výsledkem transformačního procesu bude nové ŘSD s vyšší organizační flexibilitou a potenciálně nižší finanční závislosti na státním rozpočtu.

Krom zapojení Tomáše Janeby v týmu Financování a ekonomika již od října 2019 byla ARI vyzvána k nominaci dalších svých členů do ostatních pracovních skupin. Cílem ARI je vytvořit z ŘSD efektivní investorskou organizaci po vzoru obdobných zahraničních organizací jako je rakouský Asfinag, německý Die Autobahn nebo slovenská NDS.

Zajímá vás téma
Národní investiční plán (NIP)?