Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

ARI: Rychlejší výstavba dostala od poslanců zelenou

Poslanci schválili ve třetím čtení novelu zákona 416/2009 Sb. urychlující výstavbu dopravní infrastruktury 127 hlasy, nikdo nebyl proti. Novela teď míří ke schvální do Senátu.

Největší zásluhu má bezesporu, kromě ministerstva dopravy, Martin Kolovratník, poslanec ANO. Všem zúčastněným děkujeme za jejich nasazení a členům ARI za podporu. ARI podporovala MDČR při přípravě novely řadu let. Tak snad nám to konečně vyjde!

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Rychlejší výstavba dostala od poslanců zelenou, novela zkrátí přípravu staveb o několik let. 

Rychlejší dostavba páteřní dálniční sítě, obchvaty měst, ale také vysokorychlostní tratě nebo železniční spojení s pražským letištěm. Pro všechny tyto stavby má být možné použít tzv. mezitímní rozhodnutí, díky kterému půjde stavět ještě před vypořádáním se s výkupem pozemků. Novelu zákona urychlující výstavbu dopravní infrastruktury schválili poslanci napříč celým politickým spektrem, návrh nyní posoudí senátoři. 

„Hlavním nástrojem pro zrychlení výstavby je možnost mezitímního rozhodnutí, které umožní stavět ještě předtím, než budou vykoupeny nebo vyvlastněny všechny pozemky pod budoucí dálnicí. U vyjmenovaných staveb povede územní řízení vždy jeden specializovaný stavební úřad v kraji, který celý proces urychlí,“ vysvětluje schválení novely ministr dopravy Dan Ťok, který inicioval dohodu všech poslaneckých stran a hnutí nad tímto návrhem.

Přílohou novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury je také výčet dálničních staveb, který obsahuje páteřní dálniční síť, hlavní železniční koridory nebo vysokorychlostní tratě. Pokud novelu schválí i senátoři, bude možné vykoupit od vlastníka potřebných pozemků i hospodářsky nevyužitelné zbytkové části pozemku, které by jinak stát musel stejně zpřístupnit např. polní cestou. Cílem je také umožnit vstupovat na pozemky při přípravě staveb a zjednodušit výplatu náhrad za věcná břemena. 

„Před několika lety byla zastavena příprava a zahajování nových staveb dálnic, a proto jsme v posledních čtyřech letech neměli k otevření příliš nových dálnic. Museli jsme rozhýbat přípravu a zahajování nových staveb, kterých je aktuálně bez mála 200 kilometrů. Neúnosná je zejména délka přípravy staveb, která dosahuje až neuvěřitelných 13 let. Novela zákona zrychlí přípravu o několik let,“ dodává ministr Dan Ťok.

Aktuálně se staví 193 kilometrů dálnic a silnic I. tříd a připraveno je k zahájení 147 kilometrů dalších projektů. Mezi lety 2010 až 2013 došlo k radikálnímu útlumu výstavby, roční průměr nově zahajovaných staveb spadl na pouhé 4 kilometry ročně z původních 30 kilometrů. V celkových počtech se zahájilo za tyto „hubené“ čtyři roky pouhých 16,4 kilometrů nových dálnic a 34,4 kilometrů na modernizované dálnici D1. Oproti tomu mezi lety 2014 až 2017 byl zahájeno 75,1 kilometrů nových dálnic a 54,3 kilometrů modernizované D1, což je v průměru skoro 19 kilometrů nových dálničních staveb a 14 kilometrů modernizované D1 ročně.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Zajímá vás téma
Urychlení povolovacích procesů?