Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

ARI proškolila další zájemce o metodu BEST VALUE

ARI uspořádala další, v pořadí třetí, školení zorganizované ve spolupráci s holandskými experty z Best Value Group na téma „Hodnocení veřejných zakázek na nejlepší poměr ceny a kvality metodou BEST VALUE”.

Mezinárodní certifikaci jedné z nejrespektovanějších organizací v oblasti řízení nákupu, holandské NEVI Purspective tak získalo dalších 15 zástupců soukromých společností (SUDOP Praha, SMP, Valbek, ESP Consult, Subterra, Metrostav, ČAH, Metroprojekt, Bung, AF City Plan, AK Havel & Partners) a 2 zástupci z řad veřejných zadavatelů (MMR, ÚOHS). Lektorem tohoto školení byl Wiebe Witteveen, zakládající partner Best Value Group.

Účastníci získali znalost o filozofii a principech hodnocení kvality metodou BEST VALUE, na praktických příkladech viděli způsob sestavení nabídek a pohled na jejich vyhodnocení ze strany hodnotitelů. Cílem školení bylo vysvětlit klíčové aspekty přípravy úspěšných nabídek pro tuto metodu hodnocení, jejíž cílem je nalézt nejkompetentnějšího experta pro danou zakázku – čímž se ale automaticky nerozumí počet let praxe nebo počet v minulosti realizovaných projektů!

ARI spolupracuje veřejnými investory na přípravě prvních pilotních zadání veřejných zakázek na projekční, inženýrské a konzultační práce v oblasti železniční infrastruktury, které by měly využít této metody hodnocení a měly by být vyhlášeny v průběhu roku 2018.

Školení navazuje na Metodiku hodnocení kvality u veřejných zakázek na projektové práce, služby technických poradců a inženýrskou činnost, kterou předložila ARI se ZSPS a její slovenskou verzi představila spolu s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO SR) v Bratislavě v listopadu 2017 (záznam celé akce včetně prezentací je k dispozici na webu ARI ZDE).

Zajímá vás téma
Metoda Best Value ?