ARI: PŘIPOMÍNKY K METODIKÁM BIM ZPRACOVANÝCH SFDI
Print Friendly

ARI vydala své připomínky k návrhům Metodik Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) věnovaných problematice BIM – Informačnímu modelování staveb pro projekty dopravní infrastruktury v ČR a opakovaně žádá vypořádání těchto připomínek.

Připomínky ze dne 10. prosince 2018, které ARI v doplněné verzi předložila také 8. ledna 2019, obsahují 140 obecných komentářů a věcných připomínek k jednotlivým pasážím Metodik, včetně návrhu řešení. Připomínkového procesu se účastnila řada významných firem a odborníků z projekční a realizační praxe, kteří mají s využitím informačních modelů a procesů BIM praktické zkušenosti.

ARI je připravena poskytnout společnou platformu pro odbornou a transparentní diskuzi mezi SFDI, rezortem dopravy, investorskými a správcovskými organizacemi o procesu a způsobu optimálního zavedení digitálních technologií do prostředí dopravní infrastruktury v ČR.

Metodiky SFDI jsou k dispozici ZDE.