ARI: PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE – Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Brno – Přerov – Ostrava
Print Friendly

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7 („Zadavatel“) oznamuje konání předběžné tržní konzultace v souvislosti s předběžnou přípravou zadání veřejné zakázky spředpokládaným názvem „Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Brno – Přerov – Ostrava“ („Veřejná zakázka“).

Asociace pro rozvoj infrastruktury („ARI“) bude vystupovat jako pořadatel a moderátor Konzultace.

ARI i Zadavatel mají zájem, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly potřebám Zadavatele a současně, aby byly i spolu s předmětem zakázky nastaveny v souladu s principy zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), zejména zásadou přiměřenosti a dalšími zásadami upravenými v § 6 ZZVZ.

ARI i zadavatel mají zejména zájem představit potenciálním dodavatelům model plánovaného hodnocení nabídek, který bude založen na aplikaci metody Best Value Approach/Best Value Procurement („BVA/BVP“).

Metoda BVA/BVP je ověřená praxí dalších evropských států (např. Nizozemí, Norsko), v nichž vedla ke zvýšení kvality plnění, vstupu nových dodavatelů na relevantní trh a snížení vícenákladů vznikajících na straně zadavatelů.

Zadavatel věří, že tato metoda umožní dodavatelům již v rámci nabídek prezentovat odbornost a kvalitu plnění a uvolnit dlouhodobý tlak na co nejvýraznější snížení nabídkových cen, jež tíží jak dodavatele, tak i zadavatele.

Konzultace bude probíhat v pátek 20. 7. 2018 od 10:00 na adrese Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – provozovna Správy železniční dopravní cesty s tím, že s jednotlivými dodavateli bude ARI jednat společně. ARI oslovila s pozvánkou primárně ty potenciální dodavatele, kteří jsou Zadavateli známí.

Více informací žádejte na: konzultace@ceskainfrastruktura.cz

DATUM: pátek 20. července 2018 od 10:00 hodin 

MÍSTO: SŽDC, Dlážděná 1003/7Praha 1

REGISTRACE: konzultace@ceskainfrastruktura.cz

konzultace