Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

ARI: Praktický workshop – hodnocení veřejných zakázek na základě nejlepšího poměru ceny a kvality

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) ve spolupráci s nizozemskými experty ze společnosti Best Value Group (BVG) zorganizovala pro Správu železniční dopravní cesty (SŽDC)  praktický workshop s názvem „Hodnocení veřejných zakázek na základě nejlepšího poměru ceny a kvality“, na němž na případových studiích představí metodu BEST VALUE (Workshop). Praktického workshopu se zúčastnilo více jak 20 zaměstnanců SŽDC z oblasti přípravy staveb a strategie.

Metoda BEST VALUE je koncept založený na nejlepším poměru ceny a kvality, kde kvalitativní kritéria a cena jsou posuzovány z pohledu hodnoty za peníze (tato metoda byla dříve známa pod zkratkou MEAT – Most Economically Advantageous Tender, ekonomicky nejvýhodnější nabídka). Přístup lze úspěšně využít nejen při výstavbě dopravní a sociální infrastruktury, ale také u projektů z oblasti informačních technologií a služeb, jako jsou facility management, stravovací a úklidové služby apod.

Experti ze společnosti Best Value Group získali příslušné zkušenosti s veřejným zadáváním v agentuře Rijkswaterstaat (agentura nizozemského Ministerstva infrastruktury a životního prostředí – obdoba českého ŘSD a slovenské NDS), kde zaváděli přístup Best Value při zadávání veřejných zakázek. Agentura má dlouhou a úspěšnou tradici ve výstavbě dopravní infrastruktury. Zadávací procesy na základě metody BEST VALUE byly zavedeny v roce 2008, od té doby se otestovaly a zdokonalovaly na mnoha velkých a komplexních infrastrukturních projektech v celkové hodnotě přes více než 30 miliard EUR. Experti mají zkušenostmi s klienty, jako jsou společnosti ProRail, Nederlandse Spoorwegen (společnost provozující nizozemské dráhy), město Amsterdam, letiště Schiphol a mnoho dalších.

ARI nedávno předložila k odborné debatě návrh nové Metodiky hodnocení kvality u veřejných zakázek na projektové práce, služby technických poradců a inženýrskou činnost. Byla inspirována metodou BEST VALUE, která se v uplynulém desetiletí v Nizozemsku velice osvědčila. Metodika je k dispozici v české i slovenské verzi a je navržena pro stávající prostředí veřejného zadávání v České republice a na Slovensku.

ARI zároveň pro své členy a zástupce státní správy připravuje certifikovaná školení na “Veřejné zakázky s hodnocením kvality –metodou BEST VALUE”, která se budou konat 3.–4. dubna a 29.–30. května.

Zajímá vás téma
Metoda Best Value ?