Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

ARI: Pozměňovací návrh ke Stavebnímu zákonu a zákonu 416/2009 Sb., o urychlení výstavby

ARI, SPS a další profesní organizace připravili komentář k pozměňovacímu návrhu, který cílí na změnu Stavebního zákona, zákona 416/2009 Sb. o urychlení výstavby a dalších souvisejících zákonů. Cílem je urychlit přípravu klíčových staveb a přiblížit povolovací proces zahraniční praxi.

Pozměňovací zákon byl konzultován s MD, SFDI, MPO, ČEZ, ČEPS a dalšími. Jeho příprava byla velmi intenzivní.

V lednu 2017 proběhne pracovní jednání ARI za účelem koordinace osvětové činnosti. Textem návrhu se bude PSP ČR zabývat v lednu 2017.

Zajímá vás téma
Urychlení povolovacích procesů?