Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

ARI poskytuje technickou podporu SŽ při zavádění BIM

ARI poskytuje technickou podporu Správě železnic při zavádění BIM. V rámci projektu zajistila britského experta, Správa železnic tak navázala spolupráci s Rupinderem Wilkhu, ředitelem pro BIM společnosti SWECO z Velké Británie.

Spolupráce vznikla na základě čerpání technické asistence projektu Evropské komise „Technical Support for Introducing Building Information Modelling (BIM) project for Transport Infrastructure in the Czech Republic (SRSS/C2018/012)”, jejímž iniciátorem a beneficientem je Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Realizátorem celého projektu je Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI).

V rámci projektu, který proběhne zcela v on-line komunikaci, bude dodáno:

  • SWOT Analýza zavedení BIM.
  • Strategický plán zavedení BIM.
  • Případová studie zavedení BIM v obdobných institucích ve Velké Británii.

Celá komunikace proběhne prostřednictvím on-line workshopů a webinářů. Správa železnic urychluje přechod na moderní technologie a úspěšně zvládá on-line komunikaci a sdílenou kooperaci v mezinárodním prostředí.

Zajímá vás téma
BIM pro dopravní stavby?