Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

ARI na Globálním Summitu Infrastructure Investor v Berlíně

Tomas Janeba, prezident ARI, vystoupil v jedné z úvodních panelových debat spolu se zástupci ADM a EBRD o nových možnostech financování infrastrukturních projektů na prestižním Globálním Summitu Infrastructure Investor v Berlíně.

Financování klíčové infrastruktury je téma celé Evropy. Zatím co v EU se proinvestují miliardy EUR ročně ze soukromých zdrojů do infrastruktury pro 21. století, ČR se v investicích neustále propadá, dotace se snižují a my stále tápeme. Využití soukromého kapitálu nás může posílit! Ale nejde jen o peníze. 

Infrastrukturní investoři přináší zkušenosti řídit velké projekty a nést za to dlouhodobou odpovědnost. Optimalizaci nákladů ve výhledu 30let žádný veřejný investor u nás nikdy neudělá.

V Evropě se takto financuje rozvoj dálnic a železnic, škol, zdravotních zařízení i dostupného bydlení. Potřebujeme správně a kvalitně připravené PPP projekty. Proto potřebujeme urychlit přípravu pilotních PPP projektů na dálnicích a železnic (MD), pro dostupné bydlení (MMR) a také ve městech (Brno, Praha). Nutně potřebujeme komponentu 4.1 NPO zpět do rozpočtu financovaného EU a podpořit přípravu municipálních investic.

Tomas Janeba hovořil o potřebě posílení rolí Project Preparation Facilities a jejich širšího užití v CEE. Evropská investiční banka (EIB) a EBRD podporují a financují kvalitní přípravu velkých infrastrukturních projektů u nás a za to jim patří velký dík. 

Zajímá vás téma
PPP pro veřejnou infrastrukturu?