Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

ARI-MPSV: Tržní konzultace k odpovědnému zadávání veřejných zakázek

ARI a Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) organizují tržní konzultaci k odpovědnému zadávání VZ (dále jen OVZ) se zástupci stavebních společností. Cílem OVZ je promítnout společenské a  ekologické aspekty do podmínek plnění zakázek zadávaných investory z veřejného sektoru („social & green“ public procurement).

Konzultace v první fázi proběhne formou „kulatého stolu“ se zástupci cca 5 nejvýznamnějších stavebních firem. Na straně veřejného sektoru by se kromě MPSV měli zúčastnit zástupci MMR, MPO, 3–4 klíčových zadavatelů výstavby dopravní infrastruktury, a dále zadavatelé, kteří již s prvky OVZ mají konkrétní zkušenosti v souvislosti s realizovanými projekty stavebních zakázek. V druhé fázi bude konzultace otevřena širšímu okruhu zástupců stavebního sektoru.

Účelem konzultace bude diskutovat možnosti a úskalí zadávacích podmínek OVZ, včetně jejich konkrétní podoby a dopadů v praxi. Cílem je prodiskutovat a sestavit „katalog“ podmínek, které trh již umí, respektive je připraven akceptovat, a u ostatních podmínek si vyjasnit, proč nejsou vhodné či za jakých předpokladů by vhodné byly.

Tržní konzultace formou kulatého stolu pro pozvané proběhne koncem června 2020, termín druhé části určené širšímu okruhu bude upřesněn začátkem července.

ARI uvítá kontakt od společností, které mají zkušenosti s  OVZ v oblasti stavebnictví a mají zájem se do konzultace zapojit.

Zajímá vás téma
Metoda Best Value ?